Hidroizolacija podzemnih betonskih konstrukcija metodom “bijele kade”

Sistem „bijele kade“ predstavlja način zaštite podzemnih konstrukcija od prodora vode. To postižemo odgovarajućim sastavom betona kojim dobijamo traženu vodonepropustnost. Obično se ovaj način hidroizolacije primjenjuje kada imamo aktivni uticaj hidrosatičkog pritiska. Za kvalitetno izvođenje ovog sistema hidroizolacije potrebno je imati dobar kvalitet betona, a mora se posebno voditi računa i o pravilnoj ugradnji i njezi betona.

Izvor: ading.com.mk

Da bi se obezbijedila vodonepropustnost AB konstrukcije beton mora da bude homogen što znači da je potrebno izabrati odgovarajući agregat, cement i aditive. Aditivi služe da se betonu poveća obradljivost, kompaktnost, gustina, čvrstoća i da se spriječi kapilarno upijanje vode. Da bi se izbjegla pojava pukotina, betoniranje se mora vršiti kontinuirano bez prekida. Maksimalna debljina sloja ploče koja se betonira ne bi trebala biti veća od 40cm, a debljina gornjeg sloja ne smije biti deblja od 10cm. Betoniranje ploče se vrši na prethodno izlivenoj ravnoj podlozi na kojoj nema prisustva vode. Betoniranje zidova se vrši u debljinama do 35cm. Prilikom vibriranja svakog sloja mora se izvršiti i revibriranje prethodno izlivenog sloja da bi došlo do homogenizacije slojeva.


Osim pravilnog spravljanja betona, njegove ugradnje i njegovanja potrebno je posebno voditi računa o slabim tačkama tj. spojevima između temeljne ploče i zidova, prekidima u betoniranju (dilatacijama) i prodorima cijevi. Ova mjesta se pažljivo moraju tretirati da bi se postigla vodonepropustnost čitavog sistema.

Izvor: ading.com.mk

Na spojevima izmedju temeljne ploče i zidova se najčešće postavljaju ekspandirajuće trake koje u dodiru sa vodom bubre i ne dozvoljavaju prodor vode. Spojevi se takodje mogu spolja obložiti sa elastičnim membranama što može biti dodatna zaštita od prodora vode. Na mjestima gdje cijev prodire kroz beton potrebno je postaviti ekspandirajuću traku i dodatno otvor obraditi elastičnim kitom i reparaturnim malterom. Vodonepropustnost dilatacije se može postići korišćenjem gotovih profila od visokokvalitetnih sintetičkih guma ili ispunjavanjem dilatacije sa visokoelastičnim kitom.

Crta Pročitajte još

  TPO hidroizolaciona membrana, načini ugradnje i karakteristike

  Hidroizolacija terase25.11.2019. Gradnja


# gradjevinarstvo # hidroizolacija # inspiracija # savjeti # tehnologija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!