Zašto reciklirati beton (ODRŽIVA GRADNJA)

Foto: www.thebalancesmb.com

Rekonstrukcije starih istrošenih objekata obično počinju sa rušenjem postojeće konstrukcije, koje je na našim prostorima uglavnom betonska. Ovo investitoru stvara ogromnu količinu čvrstog građevinskog otpada i  iziskuje trošak transporta do deponije kao i trošak samog odlaganja. Kod nas nije rijetka praksa da se građevinski otpad odlaže na nelegalne deponije i tako stvaraju otpadi koji zagađuju prirodnu okolinu. U razvijenijim državama to nije opcija, materijal se ili odlaže na deponije građevinskog otpada ili se sve češće reciklira.

Kako se beton reciklira

Beton se reciklira korišćenjem mašina za drobljenje. Najpraktičnija opcije je pokretna drobilica koja se može dovesti na lice mjesta da vrši drobljenje. Obično se odredi neka lokacija blizu gradilišta da se ne bi ometala gradnja novog objekta. Nakon što se izvrši prvo drobljenje uglavnom se vrši još jedno dodatno drobljenje. Nakon ovoga se najčešće vrši skeniranje drobljenog betona kada se magnetima odvajaju djelovi armature i ostalih metalnih predmeta, a nakog toga se drobljeni agregat sortira po veličini zrna. Bitno je napomenuti da betonski otpad namijenjen reciklaži ne smije sadržati smeće i djelove koji se ne mogu odvojiti magnetom. 

Benefiti recikliranja betona

Recikliranje betona smanjuje potrebe za izgradnjom novih deponija za odlaganje građevinskog otpada. Korišćenjem recikliranog betona smanjujemo potrebu za prirodnim resursima kao što su pijesak, voda, nafta i gas. Recikliranjem jedne tone cementa se štedi oko 5000 litara vode i oslobađa se 900 kg manje ugljen dioksida (CO2).

Primjena recikliranog betona

Sloj ispune za pješačke staze, prilaze i ostale vanjske površine se može raditi od recikliranog betona. Ukoliko se reciklirani beton pravilno položi može služiti kao efikasan drenažni sloj koji odvodi višak kišnice. Kod zemljanih kanala za instalacije takodje može poslužiti kao drenažni sloj, jeftina zamjena za šljunak.

Beton se pravi od agregata, cementa i vode kao osnovnih komponenata. Kada se stari beton reciklira može se u tehnologiji spravljanja novog betona koristiti kao agregat.  Kod izrade puteva se može koristiti kao tampon sloj preko kojeg se izliva asfalt.

Reciklirani beton se može koristiti kao ispuna za gabione (kavezi od žice ispunjeni lomljenim kamenom) koji se koriste za izradu potpornih zidova. Krupni djelovi betona se mogu položiti blizu obale i služiti kao koralni grebeni. 

Zanimljiv je projekat reciklirane vile na Islandu  koji je primjer pametnog, odgovornog i održivog projektovanja. Tokom rekonstrukcije ove vile izvođači su nastojali da što više iskoriste srušeni materijal za izgradnju novih elemenata.


Foto: crestviewmaintenance.com


19.02.2020. Gradnja


# inovacija # materijali # održiva gradnja # reciklirani beton # tehnologija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!