Šta je papir-beton i kako se dobija

Papirni beton, na engleskom „Papercrete“ ili „Fibrous concrete“, je vrsta betona kod koje se umjesto agregata dodaje papirna pulpa.Osim papirne pulpe, papirnom betonu se mogu dodati pijesak, glina i leteći pepeo. Ovaj inovativni materijal je otkriven i prvi put patentiran 1928. godine, ali je širu popularnost stekao tek osamdesetih godina prošlog vijeka jer je percipiran kao ekološki prihvatljiv materijal zbog toga što koristi reciklirani papir kao jedan od sastojaka. Međutim, prisustvo cementa poništava ovu dobru osobinu papirnog betona ali ga svakako možemo smatrati ekološki prihvatljivijom varijantom betona od klasičnog betona. 

Kako se pravi papirni beton?


Za spravljanje papirnog betona je potrebno sakupiti dosta odbačenog papira od novina, kancelarijskog papira, starih časopisa i knjiga, kartona itd. Sav papir se stavlja u posudu ili mikser, dodaje mu se voda i pušta se da odstoji 24 sata. Nakon toga se miješa da bi se dobila papirna pulpa. Kada se papir potpuno rastvori na vlakna i dobije se smješa nalik na ovsenu kašu posao miješanja je završen. Nakon ovoga se smješa cijedi korišćenjem cjediljki ili nekim drugim načinom da bi se dobila suva papirna pulpa. Ova smješa se miješa sa cementom i sa pijeskom, a zatim se stavlja u kalupe da bi se dobila zahtijevana geometrija. 

Karakteristike papirnog betona


  • Papirni beton je prilično lako napraviti koristeći osnovne alate i tehnologiju. S' obzirom da koristi reciklirani papir umjesto agregata, on predstavlja jeftiniju varijantu betona koja je mnogo pogodnija za oblikovanje. Blokovi od papirnog betona su relativno laki što olakšava rad sa njima. Još jedna njihova prednost je to što imaju relativno visok otpor prolasku toplote.
  • Njegova čvrstoća je naravno mnogo manja od klasičnog betona pa se ne preporučuje njegova upotreba za izradu nosećih zidova.U zavisnosti od sastojaka papirnog betona, čvrstoća na pritisak se kreće od 0,9 do 1,2 MPa. Za poređenje, čvrstoća betona koji se koristi u stanogradnji se kreće od 30-35 MPa. Ukoliko se doda određena količina pijeska, povećaće se i pritisna čvrstoća papirnog betona.
  • Otpornost na vlagu nije jača strana papirnom betonu pa se ne preporučuje za izradu fasadnih zidova i zidova koji su u dodiru sa zemljom. Ukoliko se smješi papirnog betona dodaju epoksidni ili silikonski aditivi njegova vlagootpornost se može povećati.
  • Papirni beton je vatrootporan iako ima papir kao sastojak. Ukoliko dođe do požara on se neće širiti već će se ograničiti na malu površinu. Povećanjem udjela cementa u smješi, povećava se i vatrootpornost papirnog betona. 

Zašto koristiti papirni beton


Razlog je jasan, da bi iskoristili papir koji bi se inače našao na deponiji. Pretpostavka je da se u svijetu reciklira veoma mali procenat papira. Razvijanje tehnologije i proizvodnje papirnog betona bi uticao na povećanje procenta recikliranog i ponovo upotrijebljenog papira, a smanjio bi utrošak agregata.


Prepreka korišćenju papirnog betona je činjenica da još uvijek ne postoji toliko veliki broj sprovedenih studija i naučnih istraživanja na ovu temu pa još uvijek nije napravljena standardizacija i nije predstavljen u zvaničnim građevinskim kodovima.


Činjenica je da se on već koristi i da predstavlja inovativni materijal koji može uticati na smanjenje papirnog otpada i biti dio cirkularne ekonomije.

 


16.12.2020. Gradnja


# ekološki prihvatljiv materijal # održivost # papirni beton # reciklirani papir

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!