Rekonstrukcija hotela u Virpazaru

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot

Nekadašnji hotel ,,13. jul" u Virpazaru koji je izgrađen osamdesetih godina prošlog vijeka nedavno je obnovljen i danas je hotel Vir. Objekat se nalazi na izuzetno atraktivnoj lokaciji, u neposrednoj blizini Skadarskog jezera i objekata kulturne baštine Virpazara. 
Planirana je rekonstrukcija postojećih objekata ovog hotela u cilju osavremenjavanja, a u skladu sa konzervatorskim uslovima prema smjernicama studije zaštite kulturnih dobara. 

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot

Hotel Vir se nalazi na urbanističkoj parceli broj 100, KO Boljevići u Opštini Bar. Sa ciljem osavremenjavanja turističkih kapaciteta, odnosno prilagođavanja postojećih turističkih i ugostiteljskih objekata zahtjevima savremenog turizma, potrebna je rekonstrukcija postojećeg hotela. Potrebno je iskoristiti maksimalne zadate parametre koji su predviđeni urbanističko-tehničkim uslovima, nadgradnjom postojećeg objekta do dozvoljenih 5 etaža, odnosno povećavanjem BGP postojećeg objekta do 4.260,90m2. Investitor ovog projekta je podgorička kompanija Tehno Max, dok je projektnu dokumentaciju izradio DOM XXI iz Podgorice.

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot

Zbog specificne konfiguracije terena na kojoj se nalaze ovi objekti od kojih neki predstavljaju potencijalno nepokretno kulturno dobro, kao i činjenice da se nalaze u obuhvatu zaštičene okoline nepokretnog kulturnog dobra utvrdenja Besac, svaka gradnja novih objekata bi devalvirala sveukupne vrijednosti postojećih objekata, pa je iz tog razloga u ovoj zoni isključena mogućnost planiranja novih objekata. Kvalitet ovog prostora  je njegova neposredna blizina Skadarskog jezera, objekata kulturne baštine i najatraktivnija smjena pejzaža. 

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot

Na prvom spratu objekta su predviđeni smještajni kapaciteti - apartmani i sobe sa terasama (15 smještajnih jedinica), Wellness & SPA zona sa teretanom, smještajne prostorije u službi personala, pomoćne prostorije i komunikacije.

Na drugom spratu hotela su predviđeni apartmani i sobe sa terasama (15 smještajnih jedinica), smještajna prostorija u službi personala, pomoćne prostorije i komunikacije.

Na trećem spratu se nalazi 6 smještajnih jedinica - apartmani i soba sa terasama. Iznad trećeg sprata je predviđena krovna terasa bruto površine 1.059,60m2. Osim restorana sa pomoćnom kuhinjom i šankom, na krovnoj terasi je projektovan bazen sa svlačionicama i mokrim čvorovima, pomoćne prostorije i komunikacije. Parking sa potrebnim brojem mjesta za parkiranje vozila su obezbijeđene na teritoriji, a svi slobodni prostori su uređene zelene površine.

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot

Oblikovanje arhitektonskih formi i materijalizacija objekta se ostvaruje kombinovanjem savremenih materijala visokog kvaliteta i estetskih vrijednosti, i tradicionalnih materijala karakterističnih za podneblje Virpazara, vodeći računa o uklapanju objekta u postojeće ambijentalno okruženje. Prilikom izbora materijala vodilo se računa o dobijanju određenih parametara u cilju povećanja energetske efikasnosti objekta.
Fasadna bravarija (stolarija)  je predviđena od profila drvo-aluminijum, pri čemu je aluminijum ‘’zaštitni omotač’’. Odabrir profila predstavlja savremenu kombinaciju izdržljivog spoljnog aluminijuma koji odlikuje visoka otpornost na vanjske faktore i unutrašnjeg drvenog rama koji obezbjeđuje visok stepen toplotne izolacije. Profili drvo - aluminijum daju mogućnost izgradnje do 12m širine i 2.8m visine. HST lift i klizna vrata omogućavaju niski prag koji olakšava kretanje između unutrašnjosti prostorije i terase.

U okviru uređenja terena velika pažnja je posvećena formiranju slobodnih zona od saobraćaja za odmor korisnika. Pješačke zone su riješene popločavanjem kamenom sa domaćih majdana, dok su ostale slobodne površine riješene ozelenjavanjem mediteranskim autohtonim zelenilom.

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot


05.03.2021. Gradnja


# hotel # lokalni projekti # rekonstrukcija # turizam

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!