Da li je Max Compact – HPL održiv materijal?

Kad pomislimo na održivu gradnju, obično mislimo na obnovljive materijale. Prema Svetskom savetu zelene gradnje (World Green Building Council) – biti „održiv“ znači smanjiti ili eliminisati negativne uticaje na životnu sredinu i stvoriti pozitivne uticaje, uzimajući u obzir zaštitu životne sredine u toku projektovanja, konstruisanja i izvođenja radova. Jednostavno rečeno, održiva gradnja smanjuje ukupan uticaj industrije na sredinu, i to ne samo u toku gradnje, već i u toku celog životnog veka građevine.  

Održiva arhitektura uključuje brojne međusobno zavisne koncepte, među njima i energetsku efikasnost, korišćenje materijala koji nisu štetni za okolinu, dizajniranje u skladu s prirodom i podsticanje održivog stila života krajnjih korisnika. U tom smislu, Fundermax je posvećen zaštiti životne sredine i podstiče održivu gradnju.


Uslovi za održivu gradnju:

 • Koriste se obnovljivi i reciklažni materijali u izgradnji
 • Koriste se etički dobijeni i netoksični materijali
 • Smanjuje se udeo otpada materijala
 • Koristi se adekvatna izolacija da bi se redukovao gubitak toplote
 • Obezbeđuje se dobar kvalitet vazduha unutar objekta
 • Primenjuju se mere protiv zagađenja i za smanjenje otpada
 • Koriste se solarni paneli („zeleni“ izvori energije)
 • Koriste se trajni materijali.
 • nZEB-u i energetski efikasnim objektima možete da pogledate ovde

SASTAV nam govori da li je materijal održiv ili ne


Max Compact – HPL ploča za eksterijer sastoji se od 65% prirodnog vlakna koji potiče od FSC setrtifikovanih izvora (šuma) i 35% smole.

Podjednako je važno to što Max Compact HPL ne sadrži urea-formaldehide, halogena jedinjenja, ili ostale „problematične“ sastojke kao što su silikati, azbest, sumpor ili živa.

Sertifikati


Fundermax proizvodi imaju sertifikate kojima se proizvodi i procesi usklađuju sa određenim standardima i regulativama:

 • EPD (Environmental Product Declarations) u skladu sa ISO 14025 – principi i procedure usklađivanja sa regulativama vezanim za zaštitu životne stredine
 • HPD (Health Product Declaration) pokazuje sastojke i materijale u proizvodu i njihov uticaj na zdravlje. To je vodeći standard u građevinarstvu za prijavljivanje sastava građevinskih materijala i informacija o zdravlju.
 • LEED standardi (Leadership in Energy and Environmental Design) je sistem za rangiranje koji pruža osnovu za zdrave, visoko efikasne, štedljive „zelene“ objekte i to su standardi koji se najčešće koriste u rangiranju zelenih objekata širom sveta. LEED sertifikacija je globalno prepoznata i važi za dostignuće u održivoj gradnji.


FSC sertifikacija


Forest Stewardship Council  sertifikat zasniva se na globalnim standardima za upravljanje šumama. Sertifikat znači da proizvoid dolazi iz odgovorno upravljanih šuma koje obezbeđuje pozitivne efekte u sferi životne sredine, društva i ekonomije.

GREENGUARD sertifikacija: naučno dokazano da proizvod pomaže u smanjenju zagađenja u objektima i rizik od izlaganja hemijskim supstancama, tako što ispunjava neke od najrigoroznijih standarda propisanih od strane nezavisnih institucija, vezanih za oslobađanje hemijskih supstanci.


ISO SERTIFIKATI


 • ISO 14001 – prakse kojima se redukuje uticaj na životnu sredinu
 • ISON 45001 – odnosi se na zdravlje i bezbednost
 • ISO 50001 – upravljanje energijom. Obezbeđuju ga kompanije koje su posvećene smanjenju uticaja na životnu sredinu, očuvanju resursa i unapređenju procesa kroz efikasno upravljenje energijom.

Zašto je važno koristiti održive materijale u gradnji?


Građevinska industrija danas neosporno u velikoj meri utiče na životnu sredinu. Naučna istraživanja pokazala su sledeće:

 • Gotovo pola od ukupne emisije CO2 u Evropskoj uniji otpada na zgrade
 • Gotovo polovina otpada na svetskim deponijama dolazi iz građevinskog sektora
 • Građevinska industrija generiše četvrtinu od ukupnog nivoa zagađenja vazduha i 40% zagađenja pitke vode
 • Globalna građevinska industrija troši 40% svetskih zaliha energije.

Korišćenjem održivih materijala u gradnji redukuje se negativni uticaj na životnu sredinu


Doprinos smanjenju negativnog uticaja građevinske industrije moguće je ostvariti:

 • Korišćenjem materijala iz obnovljivioh izvora
 • Smanjenjem otpada korišćenjem visokoproduktivnih i trajnih materijala
 • Korišćenjem materijala koji promovišu energetsku efikasnost i imaju smanjenu emisiju CO2

Dugoročna isplativost


Mnoge od performansi koje smanjuju uticaj na životnu sredinu takođe pružaju i uštedu. Trajnost materijala smanjuje troškove, kao i energetska efikasnost, koja se postiže upotrebom ovakvog vida izolacije.


Održivost je faktor koji čini razliku kod buduće prodaje objekta. Potražnja klijenata za ovakvim objektima, trajnost, i energetrska efikasnost vodi povećanju vrednosti. Tu treba uzeti u obzir i povećanje cene energenata, pa se adekvatnom izolacijom koja može da smanji troškove grejanja i za do 30%, dodatno dobija na vrednosti.


Zato je važno da se Compact HPL ploče nabavljaju od sertifikovanog poroizvođača koji je posvećen održivosti. Fundermax je dokaz da održivost i premium dizajn nisu međusobno isključivi. Naprotiv! Max Compact – HPL ploče, osim što ispunjavaju najviše standarde u pogledu efikasnosti, pružaju mogućnost kreativnog, inovativnog dizajna.


https://gocontractor.com/blog/how-does-construction-impact-the-environment/

https://www.fundermax.at/en/

https://www.fundermax.at/en/downloads/certificates.html


Lamex d.o.o.


08.10.2021. Gradnja


# lamex # max compact HPL

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!