Opština Kotor će ustupiti zemljište za izgradnju 180 stambenih jedinica


POSTIGNUT DOGOVOR IZMEĐU OPŠTINE KOTOR I SINDIKALNIH ORGANIZACIJA - NAKON 40 GODINA IZVJESNA IZGRADNJA STANOVA.

Opština Kotor

Na sastanku radne grupe koju čine predstavnici Opštine Kotor i sindikalnih organizacija zdravstva, prosvjete i kulture dogovoreno je da se nakon izrade jedinstvenog idejnog rješenja krene u dalji postupak realizacije projekta stanogradnje.

Opština je na osnovu parametara iz PUP-a odradila idejnu skicu datih lokacija na osnovu koje predstavnici sindikata mogu odraditi jedinstveno idejno rješenje nakon čega će se pristupiti izradi glavnog projekta i njegovoj finalizaciji.

Opština Kotor

Opština Kotor će ustupiti zemljište za izgradnju 180 stambenih jedinica u cilju rješavanja egzistencijalnih potreba više desetina zaposlenih u javnom sektoru – (članova sindikata). Osim ustupanja parcela Opština će i komunalno opremiti zemljište.


Podsjećamo da je Opština Kotor, u oktobru ove godine, započela razgovore u cilju rješavanja stambenog pitanja građana, te na taj način pokazala da će u narednom periodu voditi odgovornu politiku u ovoj oblasti, podjednako vodeći računa o svim građanima, a uzimajući u obzir mlade bračne parove, samohrane roditelje, penzionere i ostale koji nemaju riješeno stambeno pitanje.


Opština Kotor

Crta Pročitajte još

  Opština Kotor ustupa zemljište bez naknade za projekat stanogradnje20.12.2021. Gradnja


# gradnja # Kotor # stan

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!