Simboličko značenje drveća u kući

Fotografija: Diego Padilla Magallanes

Kuća Mague koju je projektovao Mauricio Ceballos & Architects je projekat koji pažljivo uzima u obzir okolnu prirodu i prethispansku istoriju mjesta. Položaj kuće je odabran zbog svoje jedinstvene mikroklime i velikog drveća, a koje je u blizini mjesta gdje su Asteci isklesali ceremonijalni centar.

Fotografija: Diego Padilla Magallanes

Projektanti su krenuli od pitanja: kako stvoriti fleksibilan i vanvremenski dom, i kako razviti konstrukciju koja imitira prirodu? Koncept projekta zasnovan je na mezoameričkom svjetonazoru, gdje drveće ima simboličko značenje počevši od korijena preko stabla, pa sve do krošnje. Korijen simboliše vezu sa podzemljem, deblo zemaljski ljudski život, i krošnja vezu sa bogovima. Stoga je projekat podijeljen na tri nivoa: baza kao ogledalo koja odražava tlo, dajući kući plutajući izgled. Stambeni prostor, nalazi se na istom nivou. I na kraju, prirodni vanjski pokrivač formiran od lišća drveća. Ovaj koncept stvara savremeni jezik u prethispanskom kontekstu, koji uspijeva da se stopi sa prirodnim i kulturnim okruženjem poštujući u cjelosti zatečenu vegetaciju. 

Fotografija: Diego Padilla Magallanes

Kako bi se izbjegao uticaj na drveće, lokacija kuće je pažljivo skenirana, kako bi se različiti volumeni kuće rasporedili oko njih. Tokom izgradnje vegetacija je bila zaštićena. Ovim pristupom nastao je lavirint, koji neprestano mijenja percepciju stanara u skladu sa dobom dana i svjetlošću. Interijeri kuće postaju njena vanjština i obratno, stvarajući neprestan odnos između korisnika i prirode.

Fotografija: Diego Padilla Magallanes

Projektanti koristeći prirodne i lokalne materijale kao što su drvo, kamen i drevne majanske štukature (chukum) integrišu ogledala oko fasada kako bi zgrada bila lagana i kontinuirana. Time stvaraju integrisanje kuće s okolinom i lokalnom arhitektonskom kulturom. Projekat se poziva na topografiju mjesta na nekoliko načina: piramida je reinterpretirana u glavnom vanjskom prostoru, ceremonijalni kamen izgrađen je od blokova drveta koji funkcioniše kao lomača predstavlja meksičku kulturu ishrane molcajete koja se koristi kao malter, i usmjereni pogledi na akvadukt koji ograničava lokaciju, stvaraju skladnu kombinaciju koja funkcioniše kao jedinstvena cjelina.

Fotografija: Diego Padilla Magallanes

Rezidencijalni program na lokaciji rezultira tlocrtom koji krivuda oko prirode i kroz prirodu. Izgrađena na jednom spratu, kuća se sastoji od niza fleksibilnih volumena koji su podijeljeni otvorenim prostorima, uključujući glavnu komunikaciju, nekoliko terasa i veliki zajednički prostor. Na taj način, zatvoreni prostor postaje otvoren, čime se postiže trajan blizak kontakt sa prirodom za stanare.

Fotografija: Diego Padilla Magallanes

Fotografija: Diego Padilla Magallanes

Fotografija: Diego Padilla Magallanes

Fotografija: Diego Padilla Magallanes

Crta Pročitajte još

  Kuća koja poštuje topografiju

  Konstruktivni balans za umjetničku kuću

  Parohijski dom kao polazna tačka za kuću

  Kako jednostavnim sredstvima obnoviti staru kuću28.06.2022. Gradnja


# istorija # kuća # priroda # topografija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!