Kako napraviti dvorišnu stazu od opeke

Staza od pune opeke može biti idealno praktično i estetsko rješenje za dvorište. Prilično je jednostavno napraviti korišćenjem lokalno dostupnih materijala i standarnog alata. Međutim, da bi bila funkcionalna i trajna potrebno je ozbiljnije isplanirati sve faze njene izgradnje. 

Izvor: thisoldhouse.com

Prilikom planiranja staze trebalo bi predvidjeti da ona bude bar dva metra odaljena od velikog drveća kako je korijenje ne bi oštetilo. Još veću opasnost po stazu predstavlja voda. Da bi se obezbijedila efektna odvodnja vode, stazi bi se trebao obezbijediti nagib prema jednoj strani. Dodatno je potrebno napraviti drenažni sloj ispod opeke koji bi omogućio odvodnju vode. Ukoliko bi se voda zadržavala na stazi, prilikom njenog smrzavanja došlo bi do oštećenja opeke. 

Izvor: thisoldhouse.com

1. Iskop tla

Nakon određivanja lokacije potrebno je bojom, konopcem ili nekom drugom metodom označiti granice staze nakon čega se pristupa iskopu. Ukoliko je zemlja mekana, iskop se može vršiti sa ašovom i lopatom. Potrebno je kopati dok se ne ukloni površinski dio tla tj. 10 do 20 cm. 

Izvor: Gregory Nemec

2. Sloj krupnog agregata

Kada je iskop gotov vrijeme je za dodavanje sloja krupnijeg agregata u debljini od 2 do 5 cm. Za ovu namjenu može se koristiti drobljeni kamen ili šljunak. 

Izvor: Gregory Nemec

3. Nabijanje agregata

Prije nego se počne sa nabijanjem sloja agregata potrebno ga je poprskati vodom. Nabijanje se može raditi mašinskim putem, korišćenjem vibro ploča ili ručno korišćenjem ručnog nabijača. Nakon nabijanja prvog sloja dodati još jedan sloj agregata i ponoviti postupak nabijanja. Postupak nabijanja je potrebno ponavljati 

Izvor: Gregory Nemec

4. Dodavanje sloja mljevenog pijeska

Prije dodavanja sloja mljevenog pijeska potrebno je ograničiti stazu sa daskama koje služe kao graničnici. U sloj nabijenog agregata potrebno je napraviti žlijeb u koji treba utisnuti daske koje je potrebno utiskivati korišćenjem čekića tako da budu u ravni sa površinom tla. Kako bi daske ostale u svom položaju potrebno je na određenom rastojanju pobiti drvene štapove sa njihove spoljašnje strane. Prostor između dasaka ispuniti mljevenim pijeskom u debljini od 5 cm. 

Izvor: Gregory Nemec

5. Izravnavanje mljevenog pijeska

Izravnjavanje pijeska se vrži sa daskom koja se na krajevima zasiječe tako da se sa njom može ravnati površina pijeska. Pijesak se ravna povlačenjem daske po dužini staze. Kada se pijesak izravna, razlika u visini između nivoa pijeska i graničnih dasaka bi trebala biti jednaka debljini pune opeke koja će se koristiti. 


6. Postavljanje granične opeke

Po ivici staze potrebno je postaviti jedan red bočno okrenute opeke koja služi kao granični pojas. Ona se utiskuje u sloj pijeska tako da nakon postavljanja bude u ravni granične daske. Za utiskivanje opeke može se koristiti gumeni čekić. Bočno okrenute opeke se postavljaju na obije ivice staze. 

Izvor: Gregory Nemec

7. Ispunjavanje međupojasa staze

Međupojas između graničnog sloja bočno postavljene opeke se ispunjava sa ravno polegnutim opekama. Opeke se postavljaju po željenom prethodno isplaniranom šablonu, a između njih je potrebno ostaviti razmak od 5 mm. Opeku je potrebno blago utisnuti u sloj pijeska i nivelisati korišćenjem gumenog čekića. 

Izvor: Gregory Nemec

8. Ispunjavanje prostora između opeka

Prostor između opeka se ispunjava korišćenjem mljevenog pijeska koji se metlom razastire po površini staze. Nakon razastiranja potrebno je nakvasiti stazu kako bi se pjesak dodatno zbio. Proces dodavnja pijeska i kvašenja treba ponavljati dok prostor između opeka u potpunosti nije ispunjen. Nakon jedne nedelje granične daske se mogu ukloniti i prostor se može ispuniti željenim materijalom, ukrasnim pijeskom ili zemljom. 

Izvor: Gregory Nemec


14.11.2022. Gradnja


# dvorište # opeka # staza

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!