Firme / Euromix Industrija
Euromix Industrija

Eksploatacija T-G kamena, proizvodnja i isporuka betona, proizvodnja i ugradnja asfalta, investiranje u razvoj nekretnina.

8

4

OPIS


Euromix Industrija predstavlja koncept poslovanja kompanije Euromix Beton D.O.O. koji se zasniva na razvoju manjih poslovnih segmenata koji zajedno formiraju jednu cijelu industriju.

 

U želji da tržištu ponudi beton vrhunskog kvaliteta, kompanija Euromix Beton je 2007.godine u opštini Bar počela sa radom. Osnovna djelatnost je u tom periodu bila proizvodnja i isporuka betona. Zahvaljujući porodičnoj ambiciji za razvojem, danas kompanija ima zavidnu poziciju na crnogorskom tržištu i već godinama ostvaruje pozitivne poslovne rezultate. Kompanija je za veoma kratak vremenski period postala lider u primorskoj oblasti Crne Gore, a naročito na teritoriji opštine Bar i okolnih opština.

 

Bilježeći stalni rast i razvoj u oblasti proizvodnje i transporta betona, Euromix Beton je vremenom otkupio zemljište, postrojenja i mehanizaciju većine kompanija koje su poslovale na tom područiju, sa namjerom da objedini proizvodne procese, ojača sektor proizvodnje i doprinese povećanju izvoza crnogorskih proizvoda.

 

Bazirajući politiku poslovanja na kvalitetu, pouzdanosti i dugoročnoj održivosti, Euromix Beton je vremenom razvio i druge dopunske djelatnosti i nove sektore u kojima uspješno posluje. Danas se kompanija pored proizvodnje i isporuke betona bavi i eksploatacijom tehničko-građevinskog kamena, proizvodnjom i ugradnjom asfalta i investiranjem u razvoj nekretnina. Pored navedenih aktivnosti, kompanija se bavi i proizvodnjom nadogradnji za građevinska vozila (mikseri, kiperi i betonske pumpe) čija prodaja je namijenjena za inostrana tržišta, a čija predstavništva se nalaze u Njemačkoj i u Francuskoj.

VIDEO

X Residence Dobra Voda

Euromix asfaltiranje kružni tok kod Opštine Bar

X Residence - dinamika radova 14 Novembar 2021

Asfaltiranje Euromix - Plav

Isporuka asfalta za EkoPetrol u Podgorici