Reference / Muzeiko dečji muzej, Sofija: protivpožarna zaštita i gradnja

Promat

Muzeiko dečji muzej, Sofija: protivpožarna zaštita i gradnja
OPIS

Muzeiko je najveći dečji naučni centar u Istočnoj Evropi, koji je otvoren 2015. godine u Sofiji. Investitor je fondacija "Amerika za Bugarsku", a ukupna vrednost projekta bila je 20 miliona $. Muzeiko se prostire na 3 500 m2, a 2 000 m2 je namenjeno interaktivnim igrama čiji je cilj podsticanje interesovanja dece za nauku, inženjerstvo, ekologiju, komunikaciju, umetnost, kao i ohrabrivanje dece da uče.


Faza izgradnje zahtevala je sveobuhvatnu rekonstrukciju i proširenje postojeće zgrade, pritom je transformišući u moderan interaktivni centar za edukaciju dece. Interesantan deo projekta predstavljaju tri male planine - tri komplikovana objekta, od kojih su dva napravljena od čelika a jedan od betona.


Protivpožarnim projektom zahtevana je klasa otpornosti na požar R 60, pa je zbog toga 7.000 kg protivpožarnog maltera PROMASPRAY®-P300 upotrebljeno da se čelična konstrukcija dve novoizgrađene kupole, Crvene planine i Braon planine, zaštiti od požara. Osim toga, približno 200 kg intumescentnog premaza PROMAPAINT®-SC4 je naneto na čelične grede tokom rekonstrukcije postojeće zgrade, a zaštićeni su i kompozitni podovi.


Tip

Muzej


Projekat

Čelik


Marke

PromatConstruction


Arhitekta

Lee H. Skolnick Architecture + Design Partnership Team and A&A Architects