Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City kvartu u Podgorici

izvor:architecturalcompetitions.me


Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisalo je međunarodni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City kvartu u Podgorici.


Predmet konkursa bila je izrada idejnog arhitektonskog rješenja osnovne škole u City kvartu u Podgorici na UP 20, u okviru katastarskih parcela broj 1503/46 i 1503/48 (KO Podgorica I) koja je u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „ Radoje Dakić” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.23/12). Površina obuhvata konkursa iznosi 18.660,00 m².


Raspisivač konkursa:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

IV Crnogorske brigade br. 19

81000 Podgorica

www.gov.me/mepg

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City kvartu u Podgorici
Broj pristiglih radova:

Na Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City kvartu u Podgorici, pristiglo je 116 konkursnih radova.Članovi žirija:

- Vladan Stevović, M.Arch. – Generalni direktor Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - predsjednik žirija;

- dr Snežana Vesnić, dipl.inž.arh., docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – stručna članica;

- Srđan Tadić, dipl.inž.arh. – stručni član;

- Maja Velimirović Petrović, dip.inž.arh., predstavnica Inženjerske komore Crne Gore – stručni član;

- Bojan Karanakov, prof. dr na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“, Skoplje – stručni član;

- Radovan Radoman, spec.sci.arh- stručni član;

- Vesna Krivokapić, dipl.inž.građ. – predstavnica Ministarstva prosvjete – stručna članica;Dobitnici nagrada i otkupa


1.  Prva nagrada: Šifra rada 96642 - 18.000,00€

Autori:

Mirko Popović, Žaklina Nježić, Zoltán Schrammel

Država: Crna Gora, Mađarska

izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me


2.  Druga nagrada: Šifra rada 02307 - 11.000,00€

Autori:

Martin Benavidez, Manuela Garcia, Stefania Casarin, Emanuel Polito, Rui Furtado, Paulo Gonçalves Silva, Raul Serafim, Carlos Almeida

Saradnici: 

Facundo Rasch, Gabriela Zabala, Giovanni Pemintel, Juan Pablo Porco, Mateo Goyeneche Faya, Camila Giuffrida

Država: Argentina


izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me


3. Treća nagrada: Šifra rada 35837 - 7.000,00€

Autori:

„OOUR“ DOO

Marko Stjepčević, Nemanja Milićević, Danilo Drobnjak, Ksenija Rakočević

Država: Crna Gora


izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me


4.  Otkup: Šifra rada 22446 - 2.000,00€

Autori:

„ANDU architects“ DOO

Goran Andrejin, Sonja Dubak, Haris Abdić, Bojana Ćulafić, Nikola Mandić, Jelena Živković

Država: Crna Gora


izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me


5.  Otkup: Šifra rada 78451 – 2.000,00€

Autori:

Carlos Di Napoli, Bernardo Luna, Martin Gonzales

Država: Argentina


izvor:architecturalcompetitions.me

izvor:architecturalcompetitions.me


Žiri je posebno izdvojio i radove pod sljedećim šiframa: 17993, 09635, 38547, 19289, 24012, 50505, 25162, 10079, 37583, 07957 i Q1893, za izuzetan kvalitet rada, trud i posvećenost, koji u velikoj mjeri doprinose razvoju Institucije konkursa u Crnoj Gori.

Svi radovi dostupni su na sljedećim linkovima:

Radovi od 1-60: 

https://drive.google.com/drive/folders/1EuMX29XJIH5_SaroEf-hZybUPdd-MdTE?usp=drive_link

Radovi od 61-116:

https://drive.google.com/drive/folders/1bTitpLALgPISwo70Kp53ggUKuBXqULKu?usp=drive_link


Crta Pročitajte još

  Rezultati međunarodnog konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje šetališta u Budvi

  Stambeno-poslovni blok u City Kvartu

  Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Opšte bolnice u Pljevljima27.09.2023. Gradnja


# arhitektura # city kvart # Glavni grad Podgorica # konkurs # međunarodni konkurs # škola

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!