Nova poslovna zgrada sa 4 stambene jedinice na Zabjelu

izvor:podgorica.me/NIK COM

Službi glavnog gradskog arhitekte Podgorice, predat je zahtjev za davanje sagasnosti na idejno rješenje stambeno-poslovne zgrade u naselju Zabjelo, koje je izradio arhitektonski biro NIK COM. Planirana spratnost objekta je Gr+Pr+3 a njegova ukupna površina iznosi 1250m2.

izvor:podgorica.me/NIK COM

Na susjednoj parceli planirana je izgradnja još jednog, identičnog objekta, prikazanog na grafičkim prilozima dostavljenim u idejnom rješenju. U tehničkoj dokumentaciji, istaknuto je kako je dokumentacija tog objekta još uvijek neizrađena.

izvor:podgorica.me/NIK COM

U prizemlju i na prvom spratu zgrade, planirani su poslovni prostori dok su na drugom i trećem spratu pored poslovnih prostora predviđene i po 2 stambene jedinice.

izvor:podgorica.me/NIK COM

Na objektima se izdvajaju trakasti elementi koji prate vertikalni pravac otvora, čija završna obrada je predviđena oblaganjem drvenim pvc oblogama. Na pojedinim segmentima, pravac pružanja ovih elemenata postaje horizontalan, pa je stvoren kontrast koji unosi dinamiku na samoj fasadi. Vertikalne komunikacije kao i ulazni dio, nagalšeni su kroz njihovo izdvajanje u vidu visočijeg volumena, koji je u većem dijelu fasade transparentan dok je na preostalim dijelovima obložen kamenim pločama. Ostale zone fasade planirane su za završnom obradom od dekorativnog zaribanog maltera, bijele boje.

Crta Pročitajte još

  Stambena zgrada u naselju Zagorič, Podgorica

  Nova zgrada u neposrednoj blizini Ziya hotela u Podgorici

  Nove zgrade na Zabjelu

  Stambeno-poslovna zgrada u podgoričkom naselju Zagorič05.12.2023. Gradnja


# Podgorica # poslovna zgrada # poslovni prostori # stan

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!