Nove zgrade na Zabjelu

izvor: podgorica.me/CENTAR ZA ARHITEKTURU I DIZAJN

Arhitektonski biro CENTAR ZA ARHITEKTURU I DIZAJN, predao je zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje više stambenih objekata, spratnosti Po+P+2+Pk, na lokaciji koja pripada DUP-u Zabjelo B1, u Podgorici.

izvor: podgorica.me/ CENTAR ZA ARHITEKTURU I DIZAJN

Na lokaciji je planirano 4 objekta, koji funkcionišu kao jedna arhitektonska cjelina. Takođe, u njihovoj neposrednoj blizini, pozicioniran je još jedan, slobodnostojeći objekat.


izvor: podgorica.me/ CENTAR ZA ARHITEKTURU I DIZAJN

Svi planirani sadržaji namijenjeni su stanovanju. Kako na nadzemnim etažama tako i na prizemlju organizovani su stanovi različitih struktura.

izvor: podgorica.me/ CENTAR ZA ARHITEKTURU I DIZAJN

U arhitektonskom oblikovanju ističe se jedan tip volumena, koji predstavlja osnovnu jedinicu građe objekata čijim umnožavanjem se formirma cjelokupni kompleks. Iako dimenzije umnoženih volumena na pojedinim mjestima variraju, princip forme je identičan sa jedinom razlikom u bojama. Dvije kontrastne boje volumena smjenjuju se svakim ponavljanjem. Ovakvim potezima nastaje visok stepen dinamičnosti koja je finalno konsolidovana terenom koji je u blagom padu, što kompleksu pripisuje kaskadni karakter.

izvor: podgorica.me/ CENTAR ZA ARHITEKTURU I DIZAJN

Finalna obrada fasade je bavalit u kombinaciji dvije boje – bijeloj i braon.

izvor: podgorica.me/ CENTAR ZA ARHITEKTURU I DIZAJN

izvor: podgorica.me/ CENTAR ZA ARHITEKTURU I DIZAJN

izvor: podgorica.me/ CENTAR ZA ARHITEKTURU I DIZAJN

Crta Pročitajte još

  Stambeno-poslovna zgrada sa žardinjerama u blizini BIG fashion-a u Podgorici

  Objekat mješovite namjene u blizini Gimnazije „Slobodan Škerović“

  Stambeno-poslovni objekat u Donjoj Gorici

  Stambeno-poslovni blok u City Kvartu21.09.2023. Gradnja


# Podgorica # stambena zgrada # stambeni blok

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!