Digitalizovan Barski Trikonhos za potrebe turističke promocije i valorizacije

Barski Trikonhos je ranohrišćanska crkva drevnih Barana i nalazi se na početku današnje Ulice Maršala Tita, u užem centru grada. Ovaj vjerski objekat otkriven je u arheološkim istraživanjima 1965. godine, na mjestu na kojem je, po narodnom predanju, postojala crkva “svetog kralja Vladimira”. Očuvani zidovi vjerske građevine, mjestimično visoki i po jedan metar, omogućavaju da se sagleda kompletna osnova. Po svojim arhitektonskim osobinama i stilskim koncepcijama, crkva je građena u vrijeme vizantijskog cara Justinijana (525 – 565 god), u doba njegove velike obnove carstva.

Ovaj kulturno-istorijski spomenik je svjedok naše burne istorije, a osim te istorijske komponente, ima i jednu posebnu vertikalu u smislu specifične samosvojne arhitektonske oblikovnosti, a uz primjenu starih, tradicionalnih materijala i tehnika zidanja. Kao takav, predstavlja najznačajni segment kulturnog nasljeđa grada Bara. 

U okviru projekta Turistička valorizacija Barskog trikonhosa lokalitet Barskog trikonhosa je digitalizovan korišćenjem kombinovane metode 3D laserskog skeniranja i fotogrametrije. Na ovaj način se dobio metrički precizan 3D model postojećeg stanja spomenika koji igra ključnu ulogu za efikasnu prezervaciju, konzervaciju i promociju spomenika. Korišćenje novih tehnologija i integracija savremenih metoda u velikoj mjeri doprinose naporima da se kreira savremena arhivska građa koja će sačuvati kulturne spomenike od zaborava. 
Krajnji cilj projekta Turistička valorizacija Barskog trikonhosa je potreba da se ukaže na turistički potencijal ovog lokaliteta, da se istaknu ekonomski benefiti, sagledaju postojeći sistemi zaštite, definišu prioriteti i zadaci koji bi cjelovito odgovarali savremenim zahtjevima zaštite i valorizacije kulturne baštine.


Kroz projekat će se prikupiti sva postojeća dokumentacija o lokalitetu, prezentovati rezultati dosadašnjih radova i dati smjernice i predloge daljih aktivnosti na prezentaciji i turističkoj valorizaciji. Svako istraživanje i tehnička zaštita ovog jedinstvenog lokaliteta u svijetlu njegovih izuzetnih vrijednosti doprinosi da se kroz planska i strateška dokumenta optimalno iskoriste postojeći potencijali. Na ovaj način se unaprijeđuje vrijednost kulturnog dobra i omogućava njegov održiv razvoj.


Projekat Turistička valorizacija Barskog trikonhosa implementira NVO Montemisija, a finansiran je od strane Turističke Organizacije Bar. Digitalizaciju modela izvršila je firma 3D Tim


3D Tim

Lasersko skeniranje, kreranje realističnih 3D modela postojećih objekata i scan-to-BIM usluge.

6

Crta Pročitajte još

  Njegošev Mauzolej na Lovćenu - najviši mauzolej na svijetu

  Tvrđava Kosmač - devastirano austrougarsko utvrđenje

  Realistični 3D model Njegoševog Mauzoleja na Lovćenu za promociju kulturnog turizma

  Arhitektura i tehnologija

  Reljef Crne Gore - majstorstvo austrougarskih kartografa

  Valorizacija antičkog grada Duklje u Podgorici13.12.2023. Gradnja


# 3D skeniranje # digitalizacija kulturnog nasljeđa # fotogrametrija # kultura

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!