U planu izgradnja ribarske luke u Ulcinju

izvor:epa.cg

Izgradnja ribarske luke i luke za rekreativna plovila /marine na području Rta Đeran – Port Milena na Velikoj plaži u Ulcinju, razmatrana je duži vremenski period. Tokom protekle dvije decenije, ideja je razrađivana kroz različite razvojne i prostorne planove. Iako se predložena rješenja razlikuju od plana do plana, svaki sadrži različite varijacije rješenja luke/marine na Rtu Đeran – Port Mileni. 


Na teritoriji opštine Ulcinj nema drugih funkcionalnih luka/marina. Mali lučki basen ispod Starog grada Ulcinja – Kacema – izgrađen prije nekoliko godina, više služi kao vid sezonskog pristaništa za manje brodove nego kao prava luka. Lokalni ribari i vlasnici čamaca uglavnom koriste kanal Port Milena za pristajanje i zaklon od loših vremenskih uslova, ali je njegova plovnost često ograničena zbog naslaga pijeska koji se nakuplja na mestu njegovog ušća u more.

izvor:epa.cg

Kako je navedeno u ekološkom elaboratu, implementacijom ovog projekta poboljšaće se značajno uslovi na području luke, koji su trenutno vidno pogoršani i stvaraju probleme različitog tipa kao što su:

▪Ruiniranost postojećih objekata

▪ Pritisak na kanal Port Milena, prouzrokovan primanjem organskog i neorganskog zagađenja od aktivnosti u okruženju.

▪ Manjkav sistem upravljanja otpadom

▪ Minimalan pristup putevima usljed saobraćajnih zagušenja

▪ Djelimično nekontrolisana praksa stambenog razvoja ove oblasti

▪ Nesklad između različitih privrednih aktivnosti u ovoj oblasti


Realizacijom projekta ribarske luke očekuje se značajno unaprijeđenje postojećih ekoloških i društvenih uslova kroz:

▪ Razvoj organizovane ribarske luke, koja ima neophodnu infrastrukturu (sanitet, organizovano upravljanje otpadom, kabineti, zatvoreni objekat za obradu i skladištenje ribe), stvoriće nove razvojne mogućnosti i omogućiće skladniju koegzistenciju svih uključenih aktera u ovoj oblasti (stanovnici, ribari, turisti, komercijalni sektor)

▪Sprečavanje zagađenja koje bi moglo nastati od svih uključenih aktivnosti (voda, vazduh, buka,zemljište), tako što će se lučke aktivnosti obavljati na organizovaniji način, u skladu sa Planom upravljanja životnom sredinom i njegovim procedurama.

▪ Doprinos razvoju bolje infrastrukture u okruženju

▪Očuvanje povezanosti obiju obala Port Milene.

izvor:epa.cg

Luka je zamišljena kao objekat mješovite namjene. Predviđena je prvenstveno za smještaj ribarkih čamaca dok će dio kapaciteta biti namijenjen za za turistička ili rekreativna plovila i vezove za sezonsku upotrebu, pri čemu se umnožava doprinos luke razvoju turizma tog podneblja kao i njen potencijalni prihod. U tehničkom dokumentu posebno je istaknuto kako predloženi kapacitet i plan luke predstavlja rezultat širokih konsultacija na nacionalnom i lokalnom nivou (uključujući lokalne zajednice i sve zainteresovane strane).


Planirano je da Luka primi do 60 ribarskih čamaca:

  • 20 vezova za nova, veća plovila (do 15 m);
  • oko 40 vezova za postojeće ribarske čamce (dužine do 10 m);
  • do 19 turističkih ili čamaca za rekreaciju (dužine do 20 m);
  • 12 čamaca za odmor (dužine do 20 m) samo za sezonski vez;


izvor:epa.cg

Ribarska luka koncepirana je tako da obezbijedi zaštitu svog basena i pristaništa, od prodora talasa, istovremeno vodeći računa o neometanoj šemi transporta nanosa duž obale, koja bi potencijalno mogla biti ugrožena spoljnim radovima odnosno valobranima. Basen luke biće sadržan unutar dva lukobrana, sjevernim i zapadnim (obalnim) kejskim zidom.


Ukupna površina luke pokrivaće oko 11,850 m². Postavljena su dva ulaza u luku, jedan na sjevernom kraju (uglavnom za ribare i osoblje) i jedan na južnom kraju (uglavnom za posjetioce i korisnike rekreativnih čamaca). U kopnenom dijelu biće locirane dvije parking površine sa oko 27 mjesta za korisnike rekreativnih čamaca.U zoni luke biće stvorena neophodna kopnena površina kako bi se omogućila laka cirkulacija i manevrisanje malih kamiona kao i prostor za halu za obradu i skladištenje ribe. Predviđena je i kopnena infrastruktura za podršku – čuvanje, skladištenje, rukovanje i pakovanje ribe i drugih morskih organizama. Naglašeno je da unutar luke neće biti omogućena bilo kakva prerada ribe, sem pranja i pakovanja. Takođe, luka će biti opremljena sa 60 ormara (po 2m2) za skladištenje ribarske opreme, koji će se nalaziti paralelno sa sjevernom zaštitnom oblogom. Dat je predlog da dio prostora, na unutrašnjoj strani lukobrana u pravcu vjetra, koriste ronioci koji žele da uđu u vodu.


Dva mala pristaništa biće postavljena kao fiksne konstrukcije (betonska paluba na podupiračima) ili kao plutajuća pristaništa, pozicionirana okomito na kej. Dva stuba će imati po 48 m dužine i 5 m širine. Radna kota keja i pristaništa biće postavljena na +1.20 m iznad srednjeg nivoa mora.

Crta Pročitajte još

  Rekonstrukcija kino sale u Ulcinju

  Rezultati konkursa za idejno arhitektonsko rješenje gradskog stadiona u Ulcinju

  Novi turistički kompleks OTRANT u Ulcinju01.02.2024. Gradnja


# izgradnja # luka # lukobran # ribarska luka # Ulcinj

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!