Kojim fontovima se arhitekte najčešće koriste

Ako ste ikada pravili arhitektonski portfolio, složićete se da je borba za izbor savršenog fonta iscrpljujuća! Sati prolaze u skrolovanju liste različitih stilova da bi na kraju odabrali isti mainstream font koji ste upotrebljavali prethodno bezbroj puta. Pored crteža i grafičkog stila, ono što zaista izdvaja arhitektonski portfolio je upotreba fontova za arhitekte koji ne samo da privlače pažnju već i dopunjuju prikazani rad.

Adekvatan odabir fontova, namijenjen različitim vidovima prezentacija projekata, ima potencijal da njegov kvalitet podigne na viši nivo dok je upravo suprotno istinito u slučaju pretjerivanja u tom istom odabiru. Pažljivim uparivanjem komplementarnih fontova, koji kroz dimenzije, debljinu ili kolorit se suprostavljaju jedan drugom, nastaje grafička kompozicija koja hvata pažnju već pri prvom pogledu.

Za početak, ajde da razjasnimo neke od osnovih pojmova u ovoj oblasti grafičkog dizajna(tipografiji). Typeface predstavlja skup slova, brojeva i simbola koji imaju zajednički dizajn. Font jeste specifična težina, veličina i stil slova. Na primer, Helvetica je typeface, a Helvetica Bold 12pt je font. Porodica fontova je grupa fontova koji predstavljaju varijacije istog tipa slova, kao što su Helvetica Bold, Helvetica Italic i Helvetica Regular. Porodica fontova vam omogućava da koristite različite stilove istog tipa slova u svom dizajnu. Takođe, još jedna bitna podjela fontova jeste na sans serifs i serifs. Njihova glavna razlika leži u (ne)prisustvu serifa, odnosno ukrasa na slovima. Uprošćeno, serifi su produžeci na kraju linija slova koji naglašavaju i ukrašavaju slovo. Uglavnom se serifni fontovi češće sreću u štampanom tekstu, dok su sans-serifni(franc.sans-bez) fontovi čitljiviji na ekranima.Najčeće upotrebljivani fontovi u arhitekturi


Helvetica

Većina arhitekata, čak i bez naprednog znanja o grafičkom dizajnu, intuitivno bira sans serif slova, zbog njihovog minimalizma i ravnih linija. Izrađen u dvadesetom vijeku, od strane Maksa Midingera i Eduarda Hofmana, snažno je povezan sa modernim grafičkim dizajnom kao i vizuelnim identiteom velikih korporacija. Ovaj typeface je profesionalno priznat zbog svog sažetog i uravnoteženog dizajna.

izvor: archdaily.com

Futura

Ovaj sans serif typeface je kreirao Paul Renner 1920-ih. Omiljen među savremenim grafičkim dizajnerima, ovaj font ima linearna slova sa zaobljenim ivicama dajući suptilan vizuelni uticaj. Može se posebno koristiti kao naslov, podnaslov kao i za kratke tekstove, kao što se vidi u grafičkim folijama. Font se u velikoj meri koristi za opisivanje formalnog dizajna jer daje čist i korporativan izgled stranici.

izvor: archdaily.com

Gotham


Gotham je geometrijski font bez serifa koji su osmislili dizajner Tobias Frere-Jones i Jesse Ragan početkom 21. vijeka. Podebljane linije daju osjećaj integriteta portfoliju arhitekture. Isti atribut ga čini popularnim izborom za natpise, logotipe i vizit karte. Ovaj typeface upotrebljiv je i za za pasuse kao i za zaglavlja.

izvor: archdaily.com

Consolas

Najviše upotrebljivan za dugačke tekstove, ovaj typeface je idealan za konkurse i univerzitetske table, ili čak kvadrate teksta u grafičkim prikazima, zbog svoje čiste estetike i proporcije linija kojim omogućava duga čitanja bez umora čitaoca. Tipografija, koju je dizajnirao Lucas deGroot, takođe se široko koristi u knjigama i specijalizovanim časopisima o arhitekturi.

izvor: archdaily.com

Bauhaus

Razvijen od strane grafičkog dizajnera Herberta Bajera, 1925. godine koji je studirao u Bauhausu između 1921. i 1923. pod rukovodstvom Kandinskog i Moholi-Nagia. Ovaj typeface je i danas u upotrebi a uglavnom se korisiti za naslove i podnaslove.

izvor: archdaily.com

Neutra

U čast značajnog modernističkog arhitekte Ričarda Neutre, grafički dizajner Kristijan Švarc pobrinuo se za dizajniranje azbuke po uzoru na njegovo arhitektonsko pismo. U procesu su učestvovali i Julius Schulman i Dion Neutra. Veoma se koristi u arhitekturi i dizajnu kao konkurent Futuri.

izvor: archdaily.com

Bodoni

Ovaj font je 1767. godine dizajnirao Giambattista Bodoni i treba ga koristiti s oprezom jer je vizuelno zahtjevan. Ne treba ga koristiti u dugačkim tekstovima ali je zato odličan kada treba nešto da se naglasi, kao što su detalji ili naslovi.

izvor: archdaily.com

Butler

Za razliku od Bodonija i Dala Floda, Butler je moderan font sa zakrivljenim linijama. Zbog svoje upečatljive pojave, najbolje je koristiti ga za naslove i u logoima.

izvor: archdaily.com

Poplar

Ovaj typeface je dio Adobe kolekcije, a dizajnirala ga je Barbara Lind. Odličan je izbor za dijagrame, šeme i naslove.

izvor: archdaily.com


13.02.2024. Gradnja


# grafički prikaz # portfolio # prezentacija # tipografija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!