Kamena zgrada sa žardinjerama u Kotoru

izvor: kotor.me/BUSINESSART

U Doborti, na parceli koja se nalazi uz magistralni put, planirana je izgradnja stambene zgrade spratnosti P+1+Ps, čije idejno rješenje je izradio arhitektonski studio BUSINESSART. Zgrada je planirana sa 8 stambenih jedinica a njena ukupna površina iznosi 664m2.

izvor: kotor.me/BUSINESSART

Lokaciju odlikuju otvorene vizure ka moru sa zapadne strane, dok istočna strana gleda ka planinskim vijencima na zaleđu. Predmetna parcela je sa tri strane okružena stambenim objektima.

izvor: kotor.me/BUSINESSART

Ulaz u objekat je sa kote prvog sprata, obzirom da je objekat ukopan zbog denivelacije u terenu. U parteru uz ulaznu zonu predviđen je parking sa osam parking mesta, natkriven pergolom.

izvor: kotor.me/BUSINESSART

Prizemlje i prvi sprat su organizovani identično. Sadrže po tri jednosobna stana, dnevnom zonom orijentisana ka moru. Iz dnevne zone svi stanovi imaju pristup privatnim terasama na tlu, koje su natkrivene pergolama. Prvi sprat je prepušten u odnosu na prizemlje u vidu erkera na kojima se nalaze terase. Na posljednjem, povučenom spratu predviđena su dva jednosobna stana, sa trostranom orijentacijom, čije terase su okružene žardinjerama. Oba stana imaju izlaz na ravan krov na kojem su smješteni kolektori za pripremu tople vode i fotonaponske ćelije za proizvodnju električne energije.

izvor: kotor.me/BUSINESSART

Na zgradi se uočavaju različiti segmenti koji variraju u svojoj materijalizaciji(sivi kamen i bijeli malter), dimenziji i poziciji, čime se inače svedena forma, poprilično razigrava. Zapadnu stranu fasade karakteriše jedan visok stepen otvorenosti dok se na ostalim fasadnim stranama, pojavljuju otvori, različitih dimenzija, koji svojim oblicima i međusobnim odnosima, dodatno pospješuju ritam dinamike na fasadi.

Crta Pročitajte još

  Počinje rekonstrukcija Slavjanske čitaonice u Dobroti

  Novi objekat stanovanja u Škaljarima

  Luksuzna vila u naselju Ljuta15.02.2024. Gradnja


# erker # kamen # Kotor # malter # stambena zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!