Odobreno idejno rješenje apartmanskog kompleksa u kotorskom naselju Kavač

izvor: kotor.me/PlanM1

Glavni gradski arhitekta opštine Kotor, dao je saglasnost na idejno rješenje apartmanskog kompleksa, sačinjenog od 4 objekta, iza kojeg stoji arhitektonski studio PLAN M1. Planirana spratnost objekata je P i P+2 dok ukupna površina kompleksa iznosi 1733m².

izvor: kotor.me/PlanM1

Lokacija za gradnju sadrži 6 parcela, koje karakteriše teren u nagibu. Sa svoje jugozapadne strane, parcele se naslanjaju na saobraćajne površine i na toj strani je predviđeno otvoreno parkiranje sa 12 parking mjesta, od kojih je jedno namjenjeno licima sa posebnim potrebama. 

izvor: kotor.me/PlanM1

Dva objekta su planirana kao prizemna sa zelenim krovovima, koji su u ravni sa preostala dva dvospratna objekta i od kojih je jedan predviđen kao zona za zajedničko sjedenje i druženje. Prizemni objekti planirani su sa po dvije smještajne jedinice dok su preostala dva objekta predviđena sa po 12 smještajnih jedinica.

izvor: kotor.me/PlanM1

Fasade su riješene u demit sistemu sa završnom obradom u kombinaciji bijele i sive boje. Bravarija na objektu je aluminijumska u bijeloj i sivoj boji i kontrastno postavljena od boje fasade. Krovovi objekata su ravni i ozeleljeni. Parterno uređenje terena koje je u denivelaciji, riješeno je kaskadnim AB zidovima. Staze, stepenište i podesti su prekriveni kamenom.

izvor: kotor.me/PlanM1

Crta Pročitajte još

  Kamena zgrada sa žardinjerama u Kotoru

  Luksuzni kompleks od tri vile u Kotoru

  Izgradnja hotela kategorije 4 zvjezdice u Kotoru21.02.2024. Gradnja


# apartmanski objekat # izgradnja # Kotor

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!