Novi turistički kompleks u Budvi

izvor: budva.me / ING INVEST

U Budvi je planirana izgradnja novog turističkog kompleksa čije idejno rješenje je izradio arhitektonski studio ING INVEST. Planirana spratnost novoprojektovanog objekta je S+P+2. Objekat je predviđen sa 27 stambenih jedinica a njegova ukupna površina iznosiće 2391m2.

izvor: budva.me / ING INVEST

Iako preporuke, navedene u tehničkoj dokumentaciji, upućuju na spratnost koja ne prevazilazi jednu nadzemnu etažu, arhitekte ovo iskakanje iz okvira datih urbanističkih parametara opravdavaju velikim nagibom terena, i organizacijom parkinga, koja je, kako oni navode, zahtijevala postavljanje više etaža kako bi se spriječilo preveliko izdizanje objekta iznad prirodne linije terena. Spratnost je data kao preporučeni parameter koji se može prilagoditi konkretnim programskim zahtjevima prilikom projektovanja ali se arhitektonska postavka mora uklopiti u srazmerno povećana udaljenja od granicaparcela – zadnja i bocne građevinske linije, uz neophodno poštovanje osnovne građevisnke linije i planom date bruto razvijene građevisnke površine, dalje objašnjavaju projektanti.

izvor: budva.me / ING INVEST

Predmetnu parcelu karakteriše teren koji je u značajnom nagibu, od sjevera ka jugu, od 162,50 do 113,75 mnv. Uz parcelu je planirana jednosmjerna saobraćajnica koja će omogućiti pristup novoprojektovanom objektu.

izvor: budva.me / ING INVEST

Buduća saobraćajnića, pozicionirana na gornjoj strani parcele, predstavlja jedini pristupni put lokaciji. Uz nju je planirano formiranje parking prostora u vidu nadzemnih garaža, sa dva nivoa: jedan kojem se pristupa s pomenute saobraćajnice, i drugi koji se postavlja ispod na koti terena. Arhitekte objašnjavaju kako nije bilo moguće organizovati parking uz ulicu usljed velikog nagiba terena. Sa ove platforme su organizovana dva ulaza u objekat, sa komunikacijama i auto liftom koji povezuje dva nivoa.

izvor: budva.me / ING INVEST

Suteren je direktno povezan sa parterom, a iznad njega se razvija prizemlje kao prva stambena etaža. Prizemlje, prvi i drugi sprat su identični u organizaciji smještajnih jedinica i sadrže ih po 9 (dva dvosobna apartmana, četiri jednosobna apartmana i dva studio apartmana).

izvor: budva.me / ING INVEST

Materijalizacija fasade planirana je sa završnom obradom u vidu plemenitih fasadnih maltera u kombinaciji bež-sive i bijele boje.

Crta Pročitajte još

  Apartmanski kompleks u budvanskom naselju Maine

  Trospratna stambena zgrada u budvanskom naselju Dubrovica

  Počinje druga faza izgradnje tržnog centra u Budvi, Shopping mall Budva



11.04.2024. Gradnja


# apartman # budva # turistički kompleks

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!