Osnove akustike zatvorenog prostora

Foto: www.arch2o.com

Pitanje akustike u zatvorenom prostoru je nešto o čemu nemamo baš jasno i definisano mišljenje. Osim što možemo da procijenimo da li je akustika u nekom prostoru prijatna ili nije, mi nemamo mnogo znanja o tome koji faktori i kako utiču na akustičke performanse prostorije. Najviše pažnje akustici se pridaje u koncertnim halama i sličnim objektima u kojima upravo od nje zavisi naš doživljaj muzike, a samim tim i kompletnog performansa.

Napredak znanja i softfera u oblasti akustike doveli su do mogućnosti da se, nezavisno od oblika objeka, odabirom pravih materijala i njihovim pravilnim pozicioniranjem postigne zadovoljavajuća akustika prostora. Ovo pruža veću slobodu arhitektama koje imaju veći izbor formi za oblikovanje primarne konstrukcije jer se akustika rješava formiranjem sekundarne konstrukcije koja se određuje u saradnji sa specijalistom za akustiku. 

Foto: www.ni.com

Zvuk je ustvari mehanički talas određene frekvencije oscilovanja. Ljudsko uho može da registruje frekvencije od 16 Hz do 20 000 Hz. Zvuk ispod 16 Hz se naziva infrazvuk, a zvuk iznad 20 000 Hz ultrazvuk. To bi otprilike značilo da možemo čuti otkucavanje kazaljke ručnog sata na daljini od  7m. Sa druge strane zvuk polijetanja mlaznog aviona na daljini od 100m bi bio bolno iskustvo. Iako se nivo zvuka može objektivno izmjeriti, osjećaj zvuka je subjektivna stvar.

Reverberacija određenog prostora je možda i najvažniji akustički faktor koji se koristi za ocjenjivanje. Reverberacija se može definisati kao vrijeme za koje zvuk nestane od trenutka prestanka njegovog izvora. Dugo vremena je vrijeme reverberacije bio jedini faktor koji je određivao akustični kvalitet neke prostorije, a i danas je jedan od najvažnijih. U današnje vrijeme se, posebno kod koncertnih hala, uzima u obzir i prostorna raspodjela zvučne energije koja dolazi do slušalaca. 

Optimalno vrijeme reverberacije zvuka za govor (1 s) je niže od optimalnog vremena reverberacije za muziku (2 s). Kada se planiraju prostori koji su višenamjenski onda se biraju vrijednosti između. Optimalno vrijeme reverberacije je različito za različite vrste muzičkih nastupa. Optimalno vrijeme reverberacije je veće kod na primjer kod orguljaških nastupa nego kod simfonijskih. Sa druge strane kod kamernih nastupa se traži manje vrijeme reverberacije. Nisko vrijeme reverberacije se posebno traži kod muzičkih nastupa kao što su popularni koncerti, kod kojih se koristi sistem pojačala. 29.07.2020. Gradnja


# akustika # reverberacija zvuka

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!