Koliko košta renoviranje kupatila

Kupatilo, kao sastavni dio svakog životnog prostora, zahtijeva posebnu pažnju prilikom projektovanja. Uloga kupatila jeste zadovoljenje osnovnih potreba ali se potrebe korisnika mijenjaju sa razvojem tehnologije, industrije materijala i promjenom trendova. U novije vrijeme traži se bojler veće zapremine, pločice velikog formata, ugradni vodokotlić, veći skladišni prostor, mašina za sušenje, dekorativni spušteni plafoni i rasvjeta. 

Kupatilo je prostorija čije je renoviranje vjerovatno najkompleksnije i zahtijeva pažljivo planiranje. Potreba za renoviranjem se najčešće javlja kod starijih objekata ili usljed želje za promjenama koje prate modne trendove. Renoviranje kupatila može biti kompletno ili djelimično. U nastavku pročitajte kroz koje faze morate proći prilikom renoviranja kupatila i koliko će vas to okvirno koštati:


Projekat uređenja kupatila, skupljanje ponuda i izbor izvođača radova

Pažljivim planiranjem, samostalno ili uz pomoć arhitekte, potrebno je dizajnirati prostor i definisati budžet. Izbor profesionalne građevinske firme može višestruko smanjiti tenzije i vrijeme trajanja radova, uz izradu dinamičkog plana.


Pripremni radovi (50-100 €)

Prije početka radova potrebno je izabrati sve materijale koje će se koristiti u “novom” kupatilu, kao i odgovarajuće građevinske proizvode. Pristupa se zaštiti radnog prostora, uklanjanju kupatilskog namještaja, demontaži postojećih sanitarija i galanterije.


Rušenje keramike (150-200 €)

Uklanjanje stare keramike zahtjeva stručnost da ne dođe do oštećenja bitnih instalacija i formiranja prekomjernih rupa na površinama koje treba kasnije sanirati. Građevinski šut se uklanja i odvozi na deponiju. 

Nabavka i ugradnja novih PPR vodovodnih i PVC kanalizacionih cijevi (250-350 €)

Obično se stare vodovodne i kanalizacione cijevi mijenjaju sa novim napravljenih od savremenih materijala. Vodovodne cijevi se oblažu izolacionim materijalom i nakon montaže ispituju na pritisak.

Priprema zidova i poda za hidroizolaciju (50-150 €)

Rupe i kanali po zidovima, kao i šlicevi u betonskoj ploči se popunjavaju cementnim malterom. Ugradni vodokotlić se obziđuje opekom ili opšiva vlagootpornim gipsanim pločama. Na podu se izvodi cementna košuljica sa padom prema slivniku, ispod koje se postavlja zvučno-toplotna izolacija.

Hidroizolaterski radovi (100-150 €)

Hidroizolacija se izvodi na dijelu kade i na cijelom podu kupatila. Prvo se nanosi prajmer a zatim se nanose dva premaza hidroizolacionog materijala vodeći računa o sušenju. Na uglovima se postavljaju trake za zaptivanje spojnica. 

Keramičarski radovi (250-500 €)

Pločice se postavljaju na sloju ljepila prema odabranoj šemi, nakon što se površine premažu prajmerom. Izvode se vertikalno, horizontalno ili sa padom prema slivniku. Fugovanje spojeva očišćenih i osušenih pločica, odbija vlagu i štiti površine od nečistoća.

Molerski radovi (50-100 €)

Renoviranje kupatila prati i krečenje plafona. Obično je potrebno i gletovanje jer se radi o “starom” ili novom spuštenom gipsanom plafonu.

Nabavka i montaža sanitarija i galanterije (600-900 €)

Na kraju, finom montažom standardnih kupatilskih elemenata zaokružuje se cjelina i kupatilo dobija novi sjaj.

Elektro radovi (50-150 €)

Adaptacija prostora podrazumijeva i elektro radove. Izvode se na početku prilikom pomjeranja instalacija zbog novog razmještaja u kupatilu, dodatnih utičnica ili nove rasvjete; odnosno na kraju prilikom povezivanja bojlera, ventilatora, kade ili ugradnje rasvjete.

Svako kupatilo prolazi kroz prethodno navedene faze zato sam postupak renoviranja, ne računajući planiranje prostora, traje aktivno od 10-15 dana. Po želji investitora, u sklopu cijelog postupka može se ugraditi nova spoljašnja bravarija i unutrašnja stolarija u kupatilu. Koliko će vas renoviranje koštati zavisi od veličine kupatila i stepena luksuza. Ukoliko pretpostavimo da je riječ o prosječnom kupatilu bez zahtjeva za luksuzom, pretpostavka je da će vas koštati od 1550€ do 2600€.


Autor: MSc Nikola Bojić, dipl. inž. građ.

Crta Pročitajte još

  Savjeti za renoviranje kupatila

  Prednosti i nedostaci konzolnih WC šolja

  Šta treba znati prije kupovine umivaonika

  Šta treba znati prije kupovine česme za umivaonik

  Tuš kabina ili kada

  Kako se farbaju keramičke pločice

  Šta je rimless wc šolja i koje su njene prednosti23.11.2020. Gradnja


# enterijer # kupatilo # renoviranje kupatila

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!