U Budvi novi hram poput ranohrišćanske bazilike

Fotografija: Opština Budva/ Idejno rješenje/ Europrojekt/ Screenshot

Nakon dvije godine najave gradnje najvećeg sabornog hrama na crnogorskoj obali, Hram Svetog apostola i jevanđeliste Marka, i odbijanja prvobitnog idejnog rješenja od strane službe glavnog gradskog arhitekte stvaraju se uslovi za njegovu izgradnju.  

Fotografija: Opština Budva/ Idejno rješenje/ Europrojekt/ Screenshot

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je preduzelo izradu urbanističkog projekta,  gdje je pridruženo dva hektara zemlje Mitropolije crnogorsko primorske čime se stvara mogućnost za izgradnju hrama, na gradskoj zaobilaznici, na dobru crkve Sveta Petka. To je preduslov jer je gradnja hrama predviđena na mjestu gdje se trenutno nalazi gradska kapela.

Fotografija: Opština Budva/ Idejno rješenje/ Europrojekt/ Screenshot

"Površina urbanističkog projekta iznosi oko 20.493 kvadrata. Za UP će se raditi strateška procjena uticaja na životnu sredinu, a finansijska sredstva potrebna za izradu UP obezbijediće se iz budžeta Crne Gore u iznosu od 12.000 eura. Rok za izradu urbanističkog projekta je 12 mjeseci od potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta. UP se radi na osnovu programskog zadatka", navodi se u odluci o izradi urbanističkog projekta.

Fotografija: Opština Budva/ Idejno rješenje/ Europrojekt/ Screenshot

Kako se navodi u prvobitnom idejnom rješenju, koje je izradila projektantska kuća Euro projekt d.o.o. Podgorica (izvor: europrojekt.me), hram ima dužinu 31,65, širinu 26,8 metara, a ukupna visina hrama od platoa do vrha krsta kupole je 24,48 metara. Objekat hrama osmišljen je kao trobrodna bazilika po ugledu na ranohrišćanske bazilike poput kojih osnova ima formu upisanog krsta.

Od zaobilaznice do platoa gdje je predvidjen hram vode prostrane granitne multifunkcionalne stepenice sa integrisanim "cik-cak" rampama. Prilaz Hramu je moguć kolskim putem sa parkinga na zapadnoj strani rampom sirine 375 centimetara ali taj put se isključivo koristi za  dostavna, servisna vozila, vozila hitne pomoci, vatrogasna vozila i dr.

Fotografija: Opština Budva/ Idejno rješenje/ Europrojekt/ Screenshot

Objekat je dekonponovan i razruđen  na svoje oblikovne elemente: petostrane smaknute bočne i oltarsku apsidu, pirgove, osmougaoni tambur, kvadratičnu praskomidiju i đakonikon. Krovovi i površine akcentuju iznad svega vizantijski volumen.

Prema tehničkom opisu hram ispunjava sve zahtjeve bogosluženja i valorizuje sponu sa nasleđem kroz reinterpretaciju nezaobilaznih elemenata pravoslavnog hrama, materijalizaciju, unikatnost, integrisanost sa vremenom i uslovima u kojima nastaje.

Centralni potkupolni prostor je akcentovan krstoobraznim rješenjem na kvadratičnim stubovima. Osmostrani tambur je oslonjen preko 4 luka na četiti stuba. Zbog razruđenosti fasade i svodova očekuje se dobra akustičnost prostora. U vertikalnom planu tambur je nešto plići što daje snažnu i skladnu vizantijsku siluetu. Konstruktivni sklop objekta crkve, zvonika i pomoćnog objekta je armirano-betonski sa unutrašnjim slojem od cigle i spoljašnjem od kamena, što objektu daje vječnost. 

Fotografija: Opština Budva/ Idejno rješenje/ Europrojekt/ Screenshot

Zidovi hrama su debljine 50cm a sastoje se od:  ploča sige debljine 5cm sa unutrasnje strane zatim armirano betonski zid debljine 25cm, termoizolacije 6cm, armirani lijepak 6cm i kamen 8cm. 

Kameni slog je predvidjen od kamenih blokova slozenih u pravilne horizontalne redove razdvojen fugom od 1 centimetar prema sledecem osovinskom rasporedu: u donjem dijelu 5xH.33 i 8xH.45 centimetara a u gornjem 4xH.33 i 8xH.45 centimetara. Donji i Gornji slog su presječeni profilisanim vijencem visine 34 centimetra. Kamen je izabrat zbog svojih likovnih i tehničkih svojstava kao i zbog predstave trajnosti koju proizvodi. Fasada sadrži kamene profilacije i ramove prozora tj. šembrane.

Pokrivač je dominantno ćeramida koritača  osim kupola i natktivenih ulaza gdje je pokrivni materija falcovani lim od inoxa sa plavom završnom obradom-patinom,  postavljen na podaščanoj podlozi sa pripadajućim slojevima. 

Fotografija: Opština Budva/ Idejno rješenje/ Europrojekt/ Screenshot

Fotografija: Opština Budva/ Idejno rješenje/ Europrojekt/ Screenshot

Uređenjem prostora oko Hrama pokuša se  stvoriti dostojanstven, lijep, koristan i prostor koji povezuje ljude. Hram i plato oko hrama ima veoma veliku ulogu u gradskom zivotu prije svega duhovnom. Stvorili smo mjesto susreta i okolnosti koje ističu i dodatno utvrdjuju značaj ljudske i božanske dimenzije. Prenaseljenost čini urbani prostor sve dragocjenijim. Polifunkcionalni trg moze biti u službi građana organizovanjem prodaje tradicionalnih proizvoda, umjetnickih manifestacija i izlozbi na otvorenom gdje kultura, tradicija i povoljna klima idu tome u prilog.

Fotografija: Opština Budva/ Idejno rješenje/ Europrojekt/ Screenshot

Mnoštvo uzanih prozora u unutrašnji prostor unosi igru svjetlosti i sjenke.Podovi hrama, zvonika i pomoćnog objekta su od autohtonog mermera sa različitih lokacija iz Crne Gore debljine 5cm, crveni, sivi, bež, bijeli. Ikonostas je bijeli mermerni ukrasen ikonama uokvirenim raskosnim pozlacenim ramovima i bordurama. Ikonostas kripte je drveni orahov ili hrastov.

Fotografija: Opština Budva/ Idejno rješenje/ Europrojekt/ Screenshot


19.03.2021. Gradnja


# beton # crkva # kamen

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!