Koliko je bitno pravilno njegovanje betona

Svježe izliveni beton je veoma osjetljiv pa ga je zbog toga potrebno pravilno njegovati. Ukoliko se beton pravilno njeguje postići će zadovoljavajuću čvrstoću. Nedostatak njege betona može dovesti do pukotina i znatno niže čvrstoće očvrslog betona. Njegovanje betona podrazumijeva održavanje optimalne vlage i temperature tokom njegovog očvršćavanja. 

Koliko je vremena potrebno da beton očvrsne

Očvršćavanje betona traje otprilike mjesec dana sve u zavisnosti od vremenskih prilika i vrste betonske mješavine. Iako beton u potpunosti očvrsne nakon mjesec dana, većina čvrstoće se postigne u prvih nekoliko dana. Nekoliko vremenskih okvira treba uzeti u obzir:

  • 24 do 48 sati - Nakon ovog perioda beton razvija inicijalnu čvrstoću i sposoban je da nosi sam sebe pa se oplata može ukloniti i ljudi mogu hodati po njemu.
  • 7 dana - Nakon ovog perioda beton postiže značajnu čvrstoću pa može izdržati težinu opreme i vozila.
  • 28 dana - Nakon 28 dana beton bi trebalo da razvije punu čvrstoću. U ovom trenutku se vrši ispitivanje čvrstoće betona. 

Šta je njega betona

Njegovanje betona ima više funkcija:

  • Održavanje vlažnosti u betonu kako bi beton postepeno dobijao čvrstoću.
  • Odlaže skupljanje betona dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću da bi se izdržao unutrašnje sile koje nastaju usljed skupljanja.
  • Omogućava poboljšanje čvrstoće, vodootpornosti i otpornosti na habanje betona. 

Jedna od najvažnijih stvari kod njege betona je održavanje vlažnosti na površini. Između cementa i vode se tokom očvršćavanje betona dešava reakcija koja dovodi do formiranja kristalne strukture koja obavija zrna agregata. Ova reakcija se naziva hidratacija. Ukoliko ne bi bilo dovoljno vode ti kristali se ne bi formirali na pravi način i beton ne bi imao zadovoljavajuću čvrstoću.

Još jedan bitan aspekt kod njege betona je i okolna temperatura koja ne smije biti previše niska, a ni previše visoka. Ukoliko se temperatura spušti ispod 10 °C hidratacija značajno usporava, a ispod 5 °C gotovo da prestaje. Kada je temperatura iznad 35 °C problem je obratan, reakcija između cementa i vode se dešava prebrzo. Kada se reakcija dešava prebrzo formirani kristali nemaju vremana da postignu potrebnu čvrstoću pa usljed sila skupljanja dolazi do pukotina. 

Kako se njeguje beton

Postoje tri načina njegovanja betona: dodavanje vode koja zamjenjuje vodu koja isparava, prekrivanje betonske površine kako bi se spriječilo isparavanje vode ili korišćenje obje metode. Najčešći način njege betona je dodavanje vode.

Kada se betonska mješavina ugradi ona se sliježe pri čemu se voda kreće ka površini na kojoj formira takozvano cementno mlijeko. Ukoliko cementno mlijeko isparava brže nego što voda dolazi do površine onda je potrebna dodatna njega betona.

Nakon inicijalnog očvršćavanja, beton postiže veliku čvrstoću između trećeg i sedmog dana. Njegovani beton nakon sedam dana ima 50% veću čvrstoću nego beton koji nije njegovan. Idealno je da se beton njeguje sedama dana. U praksi se njegovanje ponekad radi samo tri dana zbog kratkih rokova. Za tri dana njegovanja betona se postigne 80% efekta koji se dobija njegovanjem od 7 dana. 

Crta Pročitajte još

  Kako karakteristike agregata utiču na kvalitet betona

  Savjeti za spravljanje betona i betoniranje

  Kako so utiče na beton

  Snižavanje temperature betona ledom

  Metakaolin za čvršći i dugotrajniji beton

  Osobine betona

  Kako dolazi do segregacije betona

  Beton kao građevinski materijal14.06.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!