Gipsani spušteni plafon, postupak izvođenja i utrošak materijala

Gipsani spušteni plafoni su veoma često primjenjivani u današnjoj građevinskoj praksi. Bilo da se koriste iz estetskih ili tehničkih razloga, oni predstavljaju veoma praktično rješenje čija je ugradnja brza i jednostavna. Dodatna prednost ovakvih spuštenih plafona je to što je gips prirodan i ekološki materijal pa ne predstavlja prijetnju po zdravlje i komfor korisnika prostora. 


Sistem spuštenog plafona od gipsa se sastoji od metalne potkonstrukcije i obloge od gipskartonskih ploča. Postupak ugradnje je prilično jednostavan, potrebno je držati se određenih pravila i poštovati savjete proizvođača materijala. U nastavku opisujemo postupak ugradnje spuštenog plafona od gipsa. 

Potreban materijal za izvođenje gipsanog spuštenog plafona


 • Gipskartonska ploča

Gipskartonske ploče mogu biti obične, vlagootporne, vatrootporne ili specijalne gipskartonske ploče.


 • CD profil

CD profili se postavljaju u dvije ravni i preko vješaljki se fiksiraju za plafon. Obično su napravljeni od pocinčanog lima debljine 0,6 mm.


 • UD profil

UD profili se postavljaju po obodu spuštenog plafona. Fiksiraju se za zid sa vijcima sa plastičnom tiplom Obično su napravljeni od pocinčanog lima debljine 0,6 mm.


 • Vješaljka za spuštene plafone sa žicom

Vješaljka za spuštene plafone se fiksira metalnim udarnim tiplom za medjuspratnu konstrukciju i za nju se kače CD profili.


 • Samoljepljiva zvučnoizolaciona traka širine 30mm

Zvučnoizolaciona traka se lijepi na UD profile i na distancere. Služi da spriječi prenos zvuka sa UD profila i distancera na tvrdu podlogu.


 • Udarni metalni tiplovi

Udarni metalni tiplovi služe za fiksiranje vješaljke za medjuspratnu konstrukciju.


 • Vijci sa plastičnom tiplom

Vijci sa pastičnom tiplom se koriste za fiksiranje UD profila i distancera za tvrdu podlogu.


 • Krstasta CD spojnica

Krstasta CD spojnica služi za spajanje unakrsnih CD profila gornjeg i donjeg nivoa.


 • Nastavak za CD profil

Nastavak za CD profil služi za nastavljanje CD profila jedan na drugi.


 • Samourezni vijci za gipskartonske ploče, 25mm

Samoureznim vijcima se gipskartonska ploča fiksira za CD profile.


 • Ispuna za spojeve gipskartonskih ploča

Ispuna se nanosi na svim spojevima gipskartonskih ploča. Postoji više stepena kvaliteta ispune. Što je ispuna kvalitetnija to je manja vjerovatnoća pojave pukotina po spojevima.


 • Bandaž traka za ojačanje spojeva

Bandaž traka služi za zaštitu spojeva od pucanja. Postoje tri vrste traka za armiranje spojeva: mrežasta, stakleni voal i papirna bandaž traka.


 • Mineralna staklena vuna

Mineralna staklena vuna se postavlja u prostor izmedju međuspratne tavanice i spuštenog plafona. Služi kao toplotna i zvučna zaštita.

Postupak ugradnje gipsanog spuštenog plafona


Korak 1

Na početku se vrši precizno određivanje visine na kojoj će se UD profili postaviti na zidove. UD profili moraju biti postavljeni u jednoj ravni, a za zid se pričvršćuju vijcima sa plastičnom tiplom. Na UD profile se prije postavljanja lijepi zvučno-izolaciona traka koja sprječava prenošenje zvuka sa profila na betonsku ploču.Korak 2

Nakon postavljanja UD profila po obodu plafona pristupa se postavljanju visilica koje nose metalnu potkonstrukciju. Visilice se u X pravcu uglavnom postavljaju na razmaku od 0.9 m dok se u Y pravcu postavljaju na razmaku od 1 m.


Korak 3

Na visilice se kače noseći CD profili i oslanjaju se svojim krajevima na prethodno postavljene UD obodne profile. Noseći CD profili se postavljaju na međusobnom razmaku od 1 m. Po potrebi se nastavljaju sa nastavcima za CD profil.


Korak 4

Upravno na pravac prostiranja nosećih CD profila postavljajuse sekundarni CD profili na razmaku od 0.5 m. Sekundarni CD profili se postavljaju tako da se užlijebe u postojeće obodne UD profile. Za noseće CD profile se vežu krstastom spojnicom.


Korak 5

Za sekundarne CD profile se šrafe gipskartonske ploče. Šrafljenje se vrši samoureznim vijcima. Opciono se uporedo sa postavljanjem ploča postavlja i izolacija od mineralne staklene vune


Korak 6

Nakon postavljanje ploča, spojevi između njih se obrađuju bandaž trakom i ispunom. 

Utrošak materijala za gipsani spušteni plafon

Na našoj platformi, u sekciji KALKULACIJE možete izračunati okvirne količine materijala potrebnog za izradu gipsanog spuštenog plafona. Korišćenje kalkulacija je jednostavno, potrebno je samo unijeti površinu plafona koji planirate raditi i dobićete informaciju o potrebnim količinama materijala. 

Crta Pročitajte još

  Prednosti gipsanog spuštenog plafona i cijena izvođenja

  Gipsani spušteni plafoni

  Istorija gipsa kao građevinskog materijala28.07.2021. Gradnja


# gips # spušteni plafon # suvomontažni radovi # utrošak materijala

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!