Održiva gradnja kao preduslov za održiv razvoj ekonomije i životne sredine

Održiva gradnja utiča na smanjenje potrošnje energije u svim fazama vijeka trajanja zgrade, od ideje i realizacije, do krajnje eksploatacije, čineći nove i obnovljene zgrade ugodnijima, jeftinijima za održavanje i prikladnijim za životnu sredinu. Takođe pomaže korisnicima zgrade naučiti kako efikasno koristiti sve skuplje i nedostupnije energetske resurse.

Koncept održive gradnje se zasniva na pet eko principa

  • pametno projektovanje
  • energetska efikasnost
  • racionalna potrošnja vode
  • zdrava životna sredina

Pametno projektovanje

Kod izbora lokacije za gradnju kuće treba izabrati mjesto izloženo suncu a zaštićeno od jakih vjetrova. Kuću treba tako projektovati da se što više otvora nalazi ka jugu, a što manje na sjeveru. Dubina kuće ne treba da bude velika i tako se omogućava niskom zimskom suncu da uđe u kuću.

Zaštita kuće je veoma bitna. Ljeti je treba zaštititi od jakog sunca zelenilom. Takođe je veoma bitno u procesu projektovanja voditi računa da se prostorije istih ili sličnih namjena i unutrašnjih temperatura grupišu pa tako pomoćne prostorije treba orjentisati ka sjeveru a dnevne ka jugu.

Upotreba ekoloških materijala

Živeći u materijalnom svijetu od ključne važnosti je da povedemo računa o prirodi i karakteristikama materijala u našem okruženju. Treba upotrebljavati kvalitetne, eko materijale. To su materijali koji imaju izuzetne performanse, dugotrajni su i sirovine ili sami materijali su lako obnovljivi. Takođe treba razmišljati o materijalima koji nastaju reciklažom. Tako nastali materijali mogu inicijalno da imaju jednako dobre performanse, a da u samom procesu reciklaže koštaju manje od novih materijala i da omoguće smanjenje optada.

Energetska efikasnost

Postoji mnogo pametnih i jednostavnih načina da dom bude energetski efikasan. Mogu se čak napraviti kuće sa nultom potrošnjom struje. Kod njih se vodi računa o potrošnji energije za grijanje, hlađenje, osvetljenje, potrošnji kućnih aparata,… Uvode se sistemi za praćenje energije, solarni kolektori i koriste se alernativni izvori energije. Naravno dom je samo jedna oblast života koja može postati energetski efikasna. Energetska efikasnost može biti vodeći princip u donošenju odluka koje imaju veze sa prevozom koji koristite, garderobom koju nosite, hranom koju jedete,…

Racionalna potrošnja vode

Značaj vode za ljudski život je toliko veliki da ga treba dodatno naglasiti. Svako živo biće na planeti zavisi od čiste, nezagađene, zdrave vode. Prilikom projektovanja treba predvidjeti uređaje koji smanjuju potrošnju vode, omogućavaju njeno ponovno korišćenje, a u određenim slučajevima i iskorišćavanje atmosferskih voda. Živeti zeleno ne znači samo isključiti vodu dok peremo zube. Vodu treba poštovati i preduzimati mjere da se sačuva kad god je to moguće.

Zdrava životna sredina

Životna sredina definisana kao skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život.
Prirodne vrijednosti tj. prirodna bogatstva koja čine vazduh, voda, zemljište, šume, geološki resursi, biljni i životinjski svijet treba zaštititi i očuvati jer direktno utiču na kvalitet našeg života.27.06.2019. Gradnja


# arhitektura # održiva gradnja # razvoj ekonomije # savjeti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!