Koncept plutajućih kuća

Plutajuće kuće su tipovi objekata koji se grade na način da je njihova težina sa pripadajućim opterećenjem jednaka ili manja od potisnog pritiska vode na kojoj se nalazi. Da bi se izgradila plutajuća kuća potrebno je koristiti specifične materijale i napredne tehnike izgradnje, a kako je ovaj sistem izgradnje relativno nov koncept, potrebno je unajmiti obučenu radnu snagu. 

Korišćenjem potisnog pritiska vode plutajuće kuće je moguće izgraditi bez potrebe za temeljima. Osnova na kojoj se kuća nalazi treba biti isprojektovana tako da može primiti sopstvenu težinu kuće kao i sva potencijalna opterećenja koja se mogu javiti tokom korišćenja. Osnova za kuću može biti brod, šuplje cijevi, pontoni ili neke druge strukture koje mogu plutati i biti dovoljno čvrste za prihvatanje opterećenja od kuće. 


Tipovi plutajućih kuća

Postoje dvije vrste plutajućih kuća: plutajuće kuće koje konstantno plutaju i plutajuće kuće koje plutaju samo tokom poplava (amfibijske kuće). 


Primjeri plutajućih kuća


Say Boat se nalazi u Češkoj i predstavlja plutajuću brod-kuću. Noseći elementi konstrukcije su od nerđajućeg čelika, a fasadna obloga se sastoji od drvenih panela. 

Archipelago Cinema je plutajući teatar koji se nalazi na Tajlandu. 

Wa Sauna je sauna koja se nalazi na jezeru Lake Union u Sijetlu. 

Floatin Lake Cabin je plutajuća vikendica koja sagrađena uglavnom od kedra. 

Floating house by Morphosis je tip amfibijske kuće koja ima mogućnost plutanja samo tokom poplava. Sagrađena je u Nju Orleansu za potrebe fondacije Make It Right kao rješenje za oblasti koje su podložne poplavama. 

Prednosti plutajućih kuća

  • Moguće ih je lako pomjerati kroz vodu sa jednog mjesta na drugo.
  • Ovakve kuće se uglavnom grade korišćenjem prefabrikovanih elemenata što znači da je njihova izgradnja veoma brza.
  • Ne zahtijeva izradu temelja.
  • Manje ugrožava životnu sredinu jer ne zauzima zemljište
  • Otporna je na zemljotrese jer voda djeluje kao seizmički damper 


Mane plutajućih kuća

  • Rizične su na mjestima gdje može doći do naglog porasta vodostaja.
  • Troškovi održavanja su veliki.
  • Životni vijek je kraći u poređenju sa kućama sagrađenim na tlu.
  • Iako su otporne na zemljotres, nisu na cunami. 
Crta Pročitajte još

  Holandska arhitektonska firma dizajnira plutajuće kuće na solarni pogon

  Kula od drveta koja pluta na vodi

  Amfibijska kuća, kuća koja odolijeva poplavama30.11.2022. Gradnja


# amfibijska kuća # plutajuća kuća # poplava

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!