Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

Stambeni objekat

Investitor

H&J

Projekat izradio

Angelini d.o.o.

Izvođač radova

Asesa d.o.o.

Stručni nadzor

Ding d.o.o.

BRGP

10766

Spratnost

-2+P+10

Parcela

UP 2 UP 3

Grad

Bar

Početak radova

01.09.2022.

Završetak radova

30.05.2025.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!