Izgradnja stambenih objekata u Kotoru

izvor: kotor.me/Studio Vertikala

U naselju Pobrđe, u zahvatu PUP-a opštine Kotor, planirana je izgradnja dva slobodnostojeća stambena objekta spratnosti P+2. Idejno rješenje je izradio Studio Vertikala.

izvor: kotor.me/Studio Vertikala

Broj stambenih jedinica unutar jednog objekta je 15 a njihova ukupna površina iznosi 913m². Svi spratovi objekata su organizovani na isti način, tako da sadrže po pet stanova, tri jednosobna i dva dvosobna.

izvor: kotor.me/Studio Vertikala

Na objektima se uočavaju tri volumena. Dva "blizanca" čija forma izražava težnju arhitekti ka uspostavljanju dijaloga sa tipičnim seoskim ambijentom u kojem će se objekat naći, kroz oponašanje oblika arhetipskih kuća koje preovladavaju u tom podneblju. Svoju intenciju ka savremenoj interpretaciji tradicionalih elemenata projektant ostvaruje upotrebom dvovodnih krovova kao i umanjenim gabaritom i spratnošću usklađenih sa već oformljenom seoskom strukturom. Treći volumen preuzima ulogu spone druga dva. Karakterišu ga pravilne, kubične forme dok materijalizacijom i upotrebom ravnog krova stvara kontrast u odnosu na forme kuća "blizanaca". Ovakvim razuđivanjem objekata stvara se utisak naselja/bloka sačinjenog od četiri manje kuće.

izvor: kotor.me/Studio Vertikala

Materijalizacija ulazne fasade objekata u centralnom dijelu je odrađena obrađenim bunjastim kamenom rujanj u sivoj boji dok su fasade na dijelovima objekta sa kosim krovom u demitu svijetlije nijanse. Terase su uvučene i obrađene drvenim vertikalnim talpama. Bočne fasade su u demitu u svijetloj nijansi. Zadnji dio fasade je tretiran skoro identično kao ulazne fasade sa jedinom razlikom u materijalizaciji centralnog dijela koji je obrađen demitom u antracit sivoj boji. Fasadna bravarija na cijelom objektu je predviđena od aluminijumskih profila u antracit sivoj boji. Ograde na objektima su staklene.

izvor: kotor.me/Studio Vertikala

Crta Pročitajte još

  Stambeno-poslovni objekat u tivatskom Arsenalu

  Rekonstrukcija sa dogradnjom i nadogradnjom turističkog kompleksa Blue Kotor Bay

  Hotelski kompleks visoke kategorije u Kotoru08.08.2023. Gradnja


# blok # Kotor # krov # kuća # naselje # stan

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!