Da li će Glavna gradska arhitektica Podgorice dati saglasnost na idejno rješenje stambeno-poslovnog objekta na Zabjelu

izvor: podgorica.me/ SEDAM ING D.O.O.

Projektantski biro SEDAM ING D.O.O. predao je zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje stambeno-poslovnog objekta, spratnosti Po+P+5, na lokaciji koja pripada zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" u Podgorici.

izvor: podgorica.me/ SEDAM ING D.O.O.

Što se tiče zadatih urbanističko tehničkih uslova, na predmetnoj lokaciji planirani su objekti mješovite namjene, poslovne i stambene. Na spratovima je predviđena organizacija stambenih jedinica različite strukture dok su na prizemlju pozicionirani poslovni prostori. Maksimalna dozvoljena spratnost je P+5. Pri oblikovanju objekta, kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji, očekuje se upotreba tradicionalnih elemenata, karakterističnih za to podneblje, koji će na odgovarajći način biti integrisani u formu objekta, od koje se zahtijeva savremenost.

izvor: podgorica.me/ SEDAM ING D.O.O.

Na svim etažama, organizovano je po 6 stambenih jedinica, dok su poslovni prostori predvidjeni u prizemlju. U tehničkoj dokumentaciji, kao arhitetonsko oblikovanje, projektant jedino ističe "postavljanje vertikalnog dekorativnog elementa na uglu istočne i južne strane objekta koji je zamišljen kao montažno demontažna čelična konstrukcija obložena perforiranim limom sa završnom obradom u mat crnoj boji". Objekat je, u eksterijeru, materijalizovan završnim fasadnim malterom u bijeloj, bordo i indigo plavoj boji.

izvor: podgorica.me/ SEDAM ING D.O.O.

izvor: podgorica.me/ SEDAM ING D.O.O.

izvor: podgorica.me/ SEDAM ING D.O.O.

Crta Pročitajte još

  Objekat mješovite namjene u blizini Gimnazije „Slobodan Škerović“

  Stambeno-poslovni blok u City Kvartu

  Novi poslovni objekat na uglu Bokeške ulice i Bulevara Stanka Dragojevića u Podgorici18.08.2023. Gradnja


# Glavni grad Podgorica # Podgorica # poslovni prostori # stambena zgrada # stanovanje

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!