Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore

izvor: architecturalcompetitions.me

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisalo je međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore. Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore na urbanističkoj parceli broj 12, koju čine katastarske parcele br. 1284/1, 1286, 1287/1 KO Podgorica I, koja je u zahvatu Izmjena u dopuna Urbanističkog projekta „Klinički centar Crne Gore” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.23/11).

Površina obuhvata konkursa iznosi 6.701,00 m2 (UP12). Širi obuhvat konkursa predstavljaju i postojeći objekti na UP11 i UP13 isključivo u smislu ostvarivanja tople veze na način kako je to predviđeno planskim dokumentom. Voditi računa o odnosu volumena i arhitektonskog izraza postojećih objekata prilikom projektovanja aneksa KCCG.


Raspisivač konkursa:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

IV Crnogorske brigade br. 19

81000 Podgorica

www.gov.me/mepg

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore

Broj pristiglih radova:

Na Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje objekta Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore, u okviru predviđenog roka pristiglo je 20 konkursnih radova.

Članovi žirija: 

1. Vladan Stevović, M.Arch., glavni državni arhitekta u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore – predsjednik Žirija; 

2. dr Alessandro Armando, dipl.inž.arh., vanredni professor na Fakultetu za Politehniku u Torinu – Departman za arhitekturu i dizajn – stručni član;

3. prof. Hrvoje Njirić, dip.inž.arh, njirić+arhitekti – stručni član;

4. dr Veljko Radulović, dip.inž.arh, predstavnik Inženjerske komore Crne Gore – stručni član;

5. Dragana Čenić, dipl.inž.arh. – stručna članica;

6. dr Sanja Paunović Žarić, dipl.inž.arh, saradnik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, – stručna članica;

7. dr med Ljiljana Radulović, direktorica Kliničkog centra Crne Gore - stručni član.

Dobitnici nagrada i otkupa


1.  Prva nagrada: Šifra rada 58931 - 33.000,00€

Autor: İlker Fatih Özorhon

Članovi tima: Kerem Meral, Güliz Özorhon, Gülbin Lekesiz

Država: Turska

izvor: architecturalcompetitions.me

izvor: architecturalcompetitions.me

izvor: architecturalcompetitions.me

2.  Druga nagrada: Šifra rada 40444 - 18.000,00€

Autori: Miloš Gačević, Gavrilo Vuković

Saradnici: Ivana Tasić, Jovan Milikić 

Država: Crna Gora

izvor: architecturalcompetitions.me

izvor: architecturalcompetitions.me

izvor: architecturalcompetitions.me

3. Treća nagarada: Šifra rada 91023 - 7.000,00€

Autori: BIRO 81000 d.o.o. Podgorica - Ivan Jovićević i Dušan Đurović

Saradnici: Mina Gutović, Teodora Bjelić i Dušan Vlahović

Država: Crna Gora

izvor: architecturalcompetitions.me

izvor: architecturalcompetitions.me

izvor: architecturalcompetitions.me

izvor: architecturalcompetitions.me

4.  I Otkup: Šifra rada 30300 - 4.000,00€

Autori: Ali Andaji Garmaroodi, Paria Hughdoost, Ghazale Alisivat, 

Mohaddese Mojir, Hesam Shiri, Negin Tavakolian, Tannaz Zangenzh

Država: Iran

izvor: architecturalcompetitions.me

izvor: architecturalcompetitions.me

izvor: architecturalcompetitions.me

5.  II Otkup: Šifra rada 17994 – 4.000,00€

Autori: Sıddık GÜVENDİ, Cihan SEVİNDİK

Saradnici: Oya ESKİN GÜVENDİ, Senem MÜŞTAK SEVİNDİK

Asistenti: Resul Ekrem ZENGİN, Ayceren KARABIYIK, Yaren Hazal ERMAN, Büşra AYDEMİR

Država: Turska 

izvor: architecturalcompetitions.me

izvor: architecturalcompetitions.me

izvor: architecturalcompetitions.me

5.  III Otkup: Šifra rada 40960 – 4.000,00€

Autori: Dodofis Architects - Fırat Doğan, Burcu Kırcan Doğan

Država: Turska

izvor: architecturalcompetitions.me

Osim toga, žiri je konstatovao da određene radove iz užeg izbora od 14 radova, treba naročito pomenuti kao pohvale, za pokazanu hrabrost da se izlože riziku i istraže nove pravce i pristupe projektovanju. Posebne pohvale su zaslužili radovi pod šiframa: 35621 i 93470

Svi radovi dostupni su na sljedećem linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1-li_icHCSkrP3y8XVBkTQ-VJlxtEW3Jt?usp=drive_linkizvor:izvor: architecturalcompetitions.me

Crta Pročitajte još

  Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City kvartu u Podgorici

  Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Opšte bolnice u Pljevljima

  Rezultati međunarodnog konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje šetališta u Budvi30.10.2023. Gradnja


# bolnica # konkurs # međunarodni konkurs # urgentni centar

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!