U Dobroti planirana izgradnja stambene zgrade

izvor:kotor.me/ID plus

U kotorskom naselju Dobrota, planirana je izgradnja stambene zgrade spratnosti P+1+Ps , čije idejno rješenje je izradio arhitektonski biro ID plus. Zgrada sadrži 24 stambene jedinice a njena ukupna površina iznosi 1475m².

izvor:kotor.me/ID plus

Preko pristupnog puta, dolazi se do predmetne parcele koja je, sa obje strane, okružena objektima, koji svojom površinom i visinom dominiraju ambijentom.


Teren parcele je u padu od 10m gdje u nekim dijelovima, posebno uz put ova denivelacija je još strmija. Kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji, izvođenjem radova na pristupnom putu došlo je do promjene konfiguracije obje velike parcele koje se nalaze uz put. Naime, prilikom izvođenja radova došlo je do narušavanja prirodne konfiguracije terena i prostora za gradnju koji ne pripada putu. Sada, na parceli su uočljivi ogromni potporni zidovi sagledljivi sa mora.


Takođe, istaknut je neprirodan poprečni presijek terena koji je prouzrokovan izvođenjem određene vrste iskopa. Zbog toga na terenu su uočljive dvije zaravni gdje je dio od nivoa puta do prve zaravni veoma strm.

izvor:kotor.me/ID plus

Planirano je da se zbog konfiguracije terena objekat smjesti neposredno na, gore pomenutu, prvu zaravan. Predviđen je plato za parkiranje sa 21 parking mjesta. Kako bi se taj plato mogao formirati, uz veliki nagib najviše nivelete, bilo je potrebno formiranje potpornog zida. U cilju umanjivanja njegovog vizuelnog utiska na ambijent, planirano je kaskadno formiranje zona sa tlom u nagibu koje bi se ozelenile u cijelosti i na taj način vizuelno defragmentisale zid.

Materijalizacija fasade predviđena je u kamenu, u svijetloj nijansi sive, sa izuzetkom u segmentu južne, kompletne istočne fasade i povučenog sprata gdje je planirana demit fasada završne obrade koja nalikuje natur betonu.Crta Pročitajte još

  Luksuzni kompleks od tri vile u Kotoru

  Izgradnja hotela kategorije 4 zvjezdice u Kotoru

  Stambeni i apartmanski objekat u Kotoru22.11.2023. Gradnja


# izgradnja # Kotor # stambena zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!