Stambeni i apartmanski objekat u Kotoru

izvor: kotor.me/studio Enforma

U naselju Bigova, u opštini Kotor, počinje izgradnja kompleksa koji se sastoji od dva slobodnostojeća objekta, jednoporodičnog stambenog i apartmanskog. Lokaciju karakteriše prirodni predio, koji je u padu prema moru, kao i vizure ka zalivu Trašte, nalazeći se istovremeno u kontaktnoj zoni svjetske kulturne baštine grada Kotora. Idejno rješenje je izradio studio Enforma.

Koncept projekta ogleda se u namjeri arhitekte da na adekvatan način implementira objekat u već postojeći lokacijski kontekst a da pri tome ne naruši uspostavljene prostorne odnose prirodnog i kulturnog predjela. Kao posljedica vizura koje gledaju na zaliv Trašte, tokom projektovanja, naglašena je bila potreba otvaranja kompleksa ka atraktvinim pejzažima. Postavljanjem objekata u pravcu nagiba terena i uspostavljanjem stepenastih formi stvara se impresija njihovog spuštanja ka moru. Projektanti svoje arhitektonsko oblikovanje definišu kao minimalističko, čistih poteza i jednostavne forme sa materijalizacijom koja uvodi tradicionalne elemente odnosno materijale karakteristične za to podneblje.

izvor: kotor.me/studio Enforma

Stambeni objekat, koji se nalazi na gornjem dijelu parcele, karakteriše pravilna, kubična forma u kojoj su smještene tri etaže. Posljednja etaža je povučena i na njoj preovladava staklena površina. Jasno su diferencirani različiti materijali, savremeni i tradicionalni, koji razdvajaju nivoe funkcionalnih zona. Korišćenjem drvenih obloga na prepuštenim djelovima i uvlačenjem staklenih frontova u volumen kuće stvaraju se prijatni zasjenčeni prostori za vanjski boravak. Pripadajuće parterne površine oplemenjene su zelenilom i bazenom sa pogledom na zaliv i okolinu. Funkcionalni sadržaji su organizovani tako da je prizemlje zamišljeno kao zasebna stambena jedinica dok su na preostalim etažama planirane dnevne i noćne zone. Sagledavajući stambeni objekat, način na koji on osvaja prostor i odnose masa koji su nastali povlačenjem njegovih otvorenih segmenata, stvara se utisak one monumentalnosti antičkih hramova i prostornih odnosa koje su uspostavljali njihovi masovni stubovi.

izvor: kotor.me/studio Enforma

Apartmanski objekat se nalazi na donjem dijelu parcele i spratnosti je Pr+1. Njegovo arhitektonsko oblikovanje se ne razlikuje od principa oblikovanja stambenog objekta. Što se tice funkcionalnih sadržaja osmišljeni su tako da je jedan apartman predviđen u prizemlju dok je drugi sprat rezervisan za drugi apartman.

Crta Pročitajte još

  Izgradnja stambenih objekata u Kotoru

  Hotelski kompleks visoke kategorije u Kotoru

  U planu rekonstrukcija Palate Visković u Kotoru10.08.2023. Gradnja


# apartman # Kotor # padina # vila # vizure

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!