Turističko-apartmanski blok u Budvi

izvor:budva.me/ARHI STUDIO DIZAJN

U zahvatu DUP-a Rozino 2– izmjene i dopune, opština Budva, planirana je izgradnja turističko-apartmanskog kompleksa sačinjenog od dva objekta, čije idejno rješenje je izradio arhitektonski biro ARHI STUDIO DIZAJN. Ukupna površina objekata iznosi 2120m2 a planirana spratnost je G+P+4+Pe.

izvor:budva.me/ARHI STUDIO DIZAJN

Sa zapadne i istočne strane, predmetnu lokaciju okužuju postojeći višestambeni objekti spratnosti P+2+Pk do P+3. Udaljenost najbližeg objekta, od novoprojektovanih, iznosi 5,14m iako je prema UT uslovima zadato minimalno rastojanje od 4m. Sa sjeverne i zapadne strane predviđena je DUP-om kolska saobraćajnica, od koje je izvedena samo sa sjeverne strane.

izvor:budva.me/ARHI STUDIO DIZAJN

Što se tiče sadržaja, u prizemlju su organizovani poslovni prostori dok su na spratovima planirana po 4 apartmana, 3 studio apartmana i 1 apartman. Povučena etaža je rezervisana za 1 lukusuzni apartman.

izvor:budva.me/ARHI STUDIO DIZAJN

Jednostavna, kubična forma djelimično je razbijena konzolnim ispustima koji su dodatno naglašeni upotrebom drugačije boje u završnoj obradi fasade. Odabran je demit sistem fasade sa završnom obradom „akrilplast“ malter u bijeloj i sivoj boji. Kosi krov drvene konstrukcije prekriven je propisanom TI i HI i zaštitnim slojevima. Dio krova u zoni iznad garaže riješen je kao ekstenzivni zeleni ravni krov sa visinom svih slojeva 60 cm.

Crta Pročitajte još

  Počinje druga faza izgradnje tržnog centra u Budvi, Shopping mall Budva

  Apartmanski kompleks u budvanskom naselju Maine

  Hotelski kompleks u zahvatu “Kamenovo Vrijesno”, Opština Budva19.12.2023. Gradnja


# apartmanski objekat # budva # stambeni blok # turistički kompleks

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!