Šta je pametna kuća

Pametna kuća je sistem kućne automatike jednostavan za korišćenje, održavanje i ugradnju. Sistem pametne kuće, u realnom vremenu, nadzire i upravlja svim sistemima, uređajima i instalacijama. 

U zavisnosti od načina upotrebe prostorije, sistem pametnih kuća može na efikasan način da brine o temperaturi svake prostorije, da u sumrak preko astronomskog sata uključi spoljašnju rasvjetu ili da preko senzora prisustva uključi unutrašnju rasvjetu. U odnosu na količinu dnevne svjetlosti u prostoriji, može spustiti ili podići roletne na prozorima, ili zatvoriti prozore u slučaju nevremena. Putem mobilne aplikacije obavještava vas ukoliko je došlo do curenja vode i istovremeno zatvara glavni ventil za vodu.

Sistem pametne kuće je povezan na računarsku mrežu čime mu je omogućen pristup sa bilo koje lokacije, gdje god se nalazili. Ovo vam omogućava da upravljate sistemom tako što ćete aktivirati/deaktivirati alarmni sistem u kući, pregledati sadržaj video snimaka, simulirati vaše prisustvo u kući i slično.

Sve ovo je omogućeno preko centralizovane procesorske jedinice koja čini “mozak” sistema.

Pored automatizacije mnogih funkcija u vašem domu, sistem pametnih kuća ima mogućnost kreiranja različitih scena i izvršavanja, istih klikom ne taster ili na određenu ikonicu na touch screen-u. Imajuću na umu navedeno, sa jednog mjesta možete imati kontrolu nad čitavim sistemom i prilagođavati ga shodno vašim potrebama (npr. u određenoj prostoriji prilagoditi nivo osvjetljenja, spustiti roletne na prozorima, podesiti ekonomičnu temperaturu prostorije, pustiti muziku po želji, jednom riječju pripremiti ambijent za određenu namjenu pogodnu za dati trenutak)

UŠTEDA

ELEKTRIČNE ENERGIJE

·  Kontrola osvjetljenja kroz dimovanje

·  Vremenski programirana regulacija temperature u svim prostorijama

·  Automatska kontrola spoljašnje rasvjete preko astronomskog sata

·  Kontrola unutrašnje rasvjete upotrebom senzora prisustva

AUTOMATIZACIJA

SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI

· Automatsko regulisanje spoljašnje rasvjete 

· Automatsko uključivanje unaprijed programirane scene

· Automatizovano spuštanje i dizanje roletni na prozorima 

· Automatska regulacija temperature prostorija 

BEZBJEDNOST

KUĆE I IMOVINE

· Automatsko aktiviranje protivprovalnog sistema 

· Udaljeni monitoring objekta i okolnog prostora kroz sistem video nadzora

· Detekcija poplave i automatsko zatvaranje glavnog ventila 

· Simulacija prisustva kada niste kod kuće


01.12.2019. Gradnja


# automatika # enterijer # namještaj i oprema # pametna kuća # savjeti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!