16 tipova teških mašina u gradjevinarstvu

Teške građevinske mašine koristi se u razne svrhe u velikim projektima. Njihov izor zavisi od obima, veličine posla i ekonomičnosti projekta, a samom njihovom upotrebom se olakšava i ubrzava proces gradnje.

Bageri

su važna i široko korištena oprema u građevinskoj industriji. Njihova je opšta svrha iskop, ali osim toga koriste se i u mnoge druge poput dizanja teških tereta, rušenja, iskopa na rijeci, sječe drveća itd. Bageri sadrže dugu ručku i kabinu. Na kraju ručke je predviđena kašika za kopanje, a kabina je predviđena za rukovaoca mašine. Cijeli upravljački dio se može okretati za 360 ° što olakšava rad. Bageri su dostupni na točkovima i gusjenicama.

Rovokopač

je druga široko korištena mašina koja je pogodna za višestruke svrhe. Motika rovokopača je smještena na zadnjoj strani vozila, dok prednja kašika služi za utovar. Ovo je vrlo korisno za iskopavanje rovova ispod nivoa mašine i korištenjem utovara prednjih kašika, može se izvršiti istovar i podizanje materijala.

Bager dragline

se obično koristi za iskopavanja većih dubina. Sastoji se od duge grane, a kašika za kopanje je kablom ovješena s vrha grane. Koristi se za izgradnju morskih i rječnih luka, za iskopavanja pod vodom, uklanjanje sedimenta u vodenim tijelima itd. 

Buldozeri

su druga vrsta opreme za iskopavanje tla koja se koristi za uklanjanje gornjeg sloja tla do određene dubine. Uklanjanje tla vrši se oštrim širokim metalnom pločom na prednjoj strani. Ova ploča se može spustiti i podići pomoću hidrauličnih klipova. Oni se široko koriste za uklanjanje slabih slojeva tla ili kamena, podizanje tla itd.

Grejderi

se posebno koriste za izgradnju puteva, tj. za izravnavanje površine tla. Sadrži vodoravnu oštricu između prednjih i zadnjih točkova i ta oštrica se spušta na tlo dok radi. Kabina za upravljanje nalazi se na vrhu aranžmana zadnje osovine. Motorni grejderi se takođe koriste za uklanjanje snijega ili prljavštine sa puteva, za ravnanje površine tla prije polaganja asfaltnog sloja, uklanjanje nepotrebnog sloja tla sa zemlje itd.

Strugači

su oprema za zemljane radove koja se koristi za poravnanje tla otpadom. Prednji dio sadrži traktorsko vozilo na kotačima, a zadnji dio uređaj za odlaganje, kao što su vodoravna prednja oštrica - lopatica, transportna traka i rezervoar za sakupljanje tla. Kada se prednja oštrica spušti na tlo i vozilo pomakne, oštrica započinje kopati zemlju iznad nivoa oštrice, a iskopano zemljište sakuplja se u rezervoaru kroz transportnu traku. Kad se rezervoar napuni, zadnji dio se podiže od tla i koš se istovara.

Kopači rovova ili mašine za rovove

koriste se za iskop rovova u zemlji. Ovi se rovovi obično koriste za polaganje cjevovoda, polaganje kablova, odvodnju itd. Mašine za rovove dostupne su u dvije vrste, i to lančani i kotački. Lančani kopači sadrže fiksirani dugi krak oko kojeg je osiguran lanac za kopanje. Rovokopači na kotačima sadrže metalni točak oko kojeg se kopa zub. Za iskopavanje slojeva tvrdog tla prikladniji su rovovi na kotačima. Obje vrste rovokopača dostupne su s gusjenicama i točkovima.

Utovarivači

se koriste na gradilištu za utovar materijala na kipere, kamione itd. Materijal može biti iskopano tlo, otpad od rušenja, sirovine itd. Utovarivač na svom čelu ima veliku kašiku sa kraćom pokretnom ručkom. Utovarivač može biti ili gusjeničar ili na točkovima. Utovarivači na točkovima se široko koriste, dok se utovarivači sa gusjenicama koriste na mjestima gdje mašine na točkovima ne mogu pristupiti.

Toranjske dizalice/kranovi

su fiksne dizalice koje se koriste za dizanje u izgradnju visokih konstrukcija. Teški materijali poput prednapregnutih betonskih blokova, čeličnih rešetki, okvira itd. Lako se podižu na potrebnu visinu pomoću ove vrste opreme. Sastoje se od jarbola koji je vertikalni noseći toranj, strijele koji upravlja ručkom dizalice, kontra kraka koji je drugi krak nosi protivteg na zadnjoj strani dizalice i kabine rukovaoca iz koje se dizalicom može upravljati.

Finišer ili asfaltni finišer

je oprema za polaganje kolovoza koja se koristi u izgradnji puteva. Finišer sadrži kantu u koju damper kontinuirano utovaruje asfalt, a finišer ravnomjerno raspoređuje asfalt na površinu ceste uz blago sabijanje. Međutim, nakon polaganja asfaltnog sloja potreban je valjak za savršeno sabijanje.

Nabijači ili valjci

se koriste za zbijanje materijala ili površine zemlje. Dostupne su različite vrste kompaktora za različite svrhe zbijanja. Valjci sa glatkim točkovima koriste se za zbijanje plitkih slojeva zemlje ili asfalta, itd. Valjci sa ovčijim stopama koriste se u svrhe dubokog zbijanja. Pneumatski valjci sa gumom koriste se za zbijanje sitnozrnih tla, asfaltnih slojeva itd.

Teleskopski utovarivači

su oprema koja se koristi u građevinarstvu za podizanje teških materijala na potrebnu visinu ili za pružanje građevinske platforme za radnike na većim visinama itd. Sadrži dugačku teleskopsku granu koja se može podići ili spuštiti ili produžiti. Različite vrste mašina poput viljuškara, kašika, kabine, dizalica itd. se mogu pričvrstiti na kraj teleskopske grane na osnovu zahtjeva posla.

Mašina za sječu stabala

(Feller buncher) je teška oprema za sječu drveta koja se koristi za uklanjanje velikog drveća na građevinskom polju. Sjeku drvo i hvataju ga bez sječe, isto tako sabiraju sva posječena stabla na jednom mjestu što olakšava posao utovarivačima i kiperima.

Kiperi

se koriste na gradilištima za transport materijala u većim količinama. Generalno se na velikom gradilištu koriste terenski kiperi. Ovi terenski kiperi imaju velike točkove s ogromnim prostorom za utovar koji im omogućavaju da prevoze ogromnu količinu materijala na različitim tipovima terena.

Mašina za bušenje rupa za šipove

se koristi za izradu rupa na gradilištu za ugradnju gotovih šipova.

Oprema za zabijanje šipova

Još jedna teška oprema koja se koristi na gradilištu je oprema za zabijanje šipova u slučaju konstrukcije temelja. Ova oprema podiže šip i drži ga u pravilnom položaju i zabija u zemlju do potrebne dubine. Dostupni su različiti tipovi opreme za nabijanje šipova, naime, postrojenja za nabijanje stubova/šipova, čekić za nabijanje stubova/šipova, vođice čekića itd. U svakom slučaju, šip se zabija u zemlju čekivanjem vrha što se izvodi hidraulično ili ispuštanjem.

Crta Pročitajte još

  Gradjevinske mašine

  Četiri najmoćnija krana na svijetu14.07.2021. Gradnja


# bager # grejder # kran # mašina # rovokopac

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!