Ljuštenje betona, uzroci i saniranje

Ljuštenje betona podrazumijeva otpadanje površinskog dijela betonskih elemenata tj. zaštitnog sloja betona. Površine koje se ljušte su prečnika većeg od 15 cm i dubine do 2.5 cm, a mogu biti i dublje. Ljuštenje betona je karakteristično za objekte kao što su parking garaže, mostovi, dokovi, brane mada se može javiti na bilo kojem tipu objekata. Veoma je štetno po konstrukciju jer može izložiti armaturu agresivnom dejstvu sredine i narušiti stabilnost. Oljušteni beton je potrebno što prije sanirati kako bi se spriječile sve neželjene posljedice.  

Uzroci ljuštenja betona

 • Korozija armaturnog čelika može izazvati ljuštenje betona jer rđa koja se formira zauzima veću zapreminu nego čelik pa to stvara određeni pritisak na površinski sloj betona.
 • Usljed izloženosti vatri, voda koja se nalazi u betonu se pretvara u paru i stvara unutrašnji pritisak koji djeluje na površinski sloj betona
 • Beton se može oljuštiti usljed čestih ciklusa smrzavanja i odmrzavanja.
 • Nedovoljna debljina zaštitnog sloja betona
 • Loša receptura betona
 • Ljuštenje betona na spoju dva betonska elementa se može javiti usljed pogrešnog postavljanja armature u spoju

Mjere koje treba sprovesti kako bi se spriječilo ljuštenje betona

 • Prilikom izlivanja betona treba se pobrinuti da zaštitni sloj betona bude odgovarajuće debljine
 • U betonskoj smješi ne bi trebalo biti prekomjerne količine vode
 • Pravilno njegovanje betona
 • Beton se ne bi trebao izlivati ukoliko postoji opasnost od kiše koja bi značila dodatnu količinu vode

 

Saniranje oljuštene površine betona

Način saniranje oljuštenog betona zavisi od ozbiljnosti oštećenja tj. površine, dubine i lokacije oštećenja. Koraci u saniranju su sljedeći:


 • Oljuštenu površinu prvo treba očistiti kako bi se uklonile sve nečistoće. Ukoliko su nečistoće tvrdokorne, može se koristiti voda pod pritiskom. 
 • Nakon čišćenja potrebno je ukloniti sve slabe djelove betona koji se nalaze oko oštećenja. Ovo se može uraditi korišćenjem čekića i glijeta ili štemaricom. Potrebno je dobro ispitati okolnu površinu kako bi se pronašli svi slabi djelovi. Takođe je preporučljivo dodatno oljuštiti beton kako bi se dobila pravougaona forma. 
 • Korodiranu armaturu je potrebno očistiti od rđe korišćenjem žičane četke, a nakon toga je treba premazati zaštitnim slojem. 
 • Nakon što je površina spremna vrši se nanošenje reparaturnog maltera. Postoji više vrsta maltera koji se mogu koristiti u zavisnosti od stepena oštećenja. 
Crta Pročitajte još

  Ojačanje betonskih stubova oblaganjem sa armiranim betonom

  Savjeti za spravljanje betona i betoniranje

  Šta je rđa i kako se formira

  Koliko je bitno pravilno njegovanje betona06.12.2021. Gradnja


# ljuštenje betona # reparaturni malter

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!