Cementna košuljica, karakteristike i komponente

Cementna košuljica predstavlja komponentu podne konstrukcije koja služi za smještanje podnih instalacija i dodatno obezbjeđuje ravnu podlogu za postavljanje završnog sloja poda (parket, keramičke pločice, laminat...). Cementna košuljica se sastoji od mješavine cementa, agregata sitne granulacije (0-4 mm) i vode. Odnos agregata i cementa je 3:1. Cementna košuljica mora zadovoljavati određene tehničke karakteristike kako bi se postigla kvalitetna i trajna podloga. 

Debljina cementne košuljice

Debljina cementne košuljice se određuje u odnosu na zahtijevanu visinu poda i stepen opterećenja koje se javlja tokom eksploatacije objekta. Debljina košuljice se uglavnom kreće od 5-6 cm, a ne bi trebala biti tanja od 3.5 cm. 

Čvrstoća cementne košuljice

Kako bi cementna košuljica ostala neoštećena tokom eksploatacije objekta potrebno je da ima odgovarajuću čvrstoću. Za standardne cementne košuljice u stambenim objektima trebala bi se koristiti beton sa minimalnom čvrstoćom od 20 MPa. Ukoliko je u pitanju cementna košuljica u nekom industrijskom objektu, minimalna čvrstoća bi trebala biti 30 MPa. 

Kompaktnost

Cementna košuljica mora biti kompaktna i homogena čitavom površinom. Ukoliko sa na nekim mjestima jave slojevi koji se krune, to je znak da mješavina ima slabe mehaničke karakteristike. 

Njega cementne košuljice

Prije postavljanja završnog sloja poda cementa košuljica mora biti potpuno suva, bez zaostale vlage. Tokom očvršćavanja košuljica gubi vodu koja isparava u tom procesu. Ukoliko voda ispari previše brzo može doći do naglog skupljanja košuljice i do pojave pukotina. Zbog ovoga je potrebno na pravi način njegovati cementnu košuljicu kako ne bi došlo do njenog oštećenja. 

Cementna mješavina

Pukotine u cementnoj košuljici se mogu javiti i usljed nepravilno spravljene cementne mješavine. Cementna mješavina ne smije imati prekomjernu količinu vode jer to može dovesti do lošeg kvaliteta očvrsle košuljice. Još jedna stvar o kojoj treba voditi računa je dovoljna količina cementna u samom miksu. 

Dozvoljena zaostala vlažnost

Prije ugradnje završnog sloja poda potrebno je provjeriti količinu zaostale vlage u betonu. U zavisnosti od vrste poda dozvoljeni su različiti nivoi zaostale vlažnosti. Najčešći metod mjerenja vlažnosti u cementnoj košuljici je CM metoda koja pruža tačnost sa 0.1% odstupanja. Minimalne količine zaostale vlage za različite podloge iznose:

  • 1,8 % za parket
  • 2,0 % za laminatni pod
  • 3,0 % za keramičke pločice
  • 1,8 % za elastične obloge
  • 1,8 % za nepropusne tekstilne obloge
  • 3,0 % za paropropusne tekstilne obloge

Ravnoća cementne košuljice

Ravnoća cementne košuljice se može provjeriti sa libelom dužine 2 m. Libela se postavlja u svim pravcima. Da bi se košuljica smatrala ravnom maksimalna razlika u visini košuljice na dužini od 2 m ne bi trebala prelaziti 2 mm.   

Crta Pročitajte još

  Podne konstrukcije

  Kako provjeriti kvalitet cementa na gradilištu

  Kako je nastao cement07.12.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!