Škola u kojoj je struktura ornament

Fotografija: Luis Diaz Diaz

GrangEcole (AmbarŠkola) upućuje na koncept koji stoji iza projekta potpisanog od strane TEd’A arquitectes s Majorke. U Villorsonnensu, selu u Švajcarskoj, TEd’A arquitectes su projektovali školu kao čvrstu strukturu koja donosi elemente tradicionalnih ambara, interpretirajući ih na savremen način što stvara ugodno okruženje za učenje i boravak djece.

Fotografija: Luis Diaz Diaz

AmbarŠkola se nadovezuje na izgrađeno okruženje na sjevernom kraju seoske četvrti Orsonnens. Kvadratnog tlocrta, škola se proteže kroz tri etaže. Dok bazu karakteriše beton svijetle boje, fasade iznad su tamnijeg kolorita, strateški oblikovane. Veliki komadi šindre od tamnog drveta oblikovane sa šiljastim trougaonim završetkom usmjerenim na dolje stvaraju kožu objekta koja sliči na krljušt ribe. Uz rubove i prozorske okvire pojedine komadi drvene šindre zamijenjeni su bakrenim što je stvorilo suptilne akcente na fasadama. Pojedini elementi imaju ornamentalne perforacije poput lista djeteline i bacaju cvjetne sjene unutar školske zgrade. Prozori su postavljeni na različitim visinama, što otežava čitanje spratova s vanjske strane.

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Posjetioci se u školu uvode kroz kružno „guvno“. Ulaz se nalazi na jugozapadnom uglu zgrade i pozicioniran je u uvučenom dijelu prizemlja. Dva stuba od naslaganih a ujedno i smaknutih kamenih blokova dodatno uokviruju ulazni dio. Unutar objekta, posjetioci prvo ulaze u vertikalni atrijum koji se proteže cijelom visinom zgrade i završava se pravougaonim krovnim prozorom. Ovo područje čini prostornu i društvenu okosnicu škole i strukturisano je centralnim drvenim stubom koji se grana prema vrhu, poput drveta. Pojedinačne učionice su raspoređene oko ovog svijetlog, prozračnog atrijuma stvorenog od nepravilnih kružnih udubljenja provučenih kroz sve etaže. Sve učionice se nalaze na uglovima zgrade. Između se nalaze otvoreni prostori koji se graniče sa atrijumom i naglašavaju otvoreni karakter škole.

Fotografija: Luis Diaz Diaz

TEd’A arquitectes su projektovali unutrašnjost škole kao ambar sa tavanicama od drvenih greda koji jasno pokazuju raspodjelu sila opterćenja. Drvo svijetle boje dominira prostorima u obliku konstruktivnih greda, nosača i okvira, ali i na zidnim površinama koji su dodatno istaknute betonskim međuspratnim pločama.

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Crta Pročitajte još

  Škola u koju se rado ide

  Škola od leksana

  Vrtić koji rješava jednačinu višeg reda

  Crni vrtić

  Dječiji vrtić kao mali grad25.01.2022. Gradnja


# bakar # beton # ornament # šindra # škola # stub

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!