Glazirana opeka, karakteristike, prednosti i mane

Glazirana opeka se može definisati kao opekarski proizvod sa površinskim keramičkim slojem (glazura). Ovakva opeka je estetski privlačna i trajna, a može se koristiti za unutrašnju i spoljašnju primjenu. Uglavnom se koristi za izradu nosećih ili pregradnih zidova, a često se koristi i kao obloga zidova. 

Glazirana opeka je već decenijama integralni dio mnogih zgrada i pokazala se kao veoma trajno i postojano rješenje u svim klimatskim uslovima. Ona se svojim karakteristikama ističe među ostalim opekarskim proizvodima. Jedna od takvih karakteristika je mogućnost izbora velikog broja boja koje nisu prisutne kod klasične opeke. Moguće ih je proizvoditi u raznim oblicima, a ukoliko postoji specijalan zahtjev, jedan komad opeke može imati više različitih glazura. Premazi mogu biti prozirni ili neprozirni, a završnica može biti sjajna ili mat. 


Površina glazirane opeke je nepropusna što je čini izuzetno trajnom, otpornom na mrlje i lakom za održavanje. Glazura je takođe čini otpornom na ogrebotine i habanje, a takođe je vatrootporna. 

Proces proizvodnje glazirane opeke

Postoje dva načina nanošenje glazure na opeku. Jedan način podrazumijeva samo jedno pečenje opeke, dok se kod drugog načina proizvodnje opeka peče dva puta. Kod prvog načina, keramička glazura se nanosi na nepečen komad opeke i tokom pečenja se sjedinjava sa opekom. Kod deugog načina se prvo vrši pečenje opeke, nakon čega se glazura nanosi i opeka se vraća nazad u peć kako bi se sjedinila sa njom. Za glazure sa određenim sastavom i bojom, potrebno je da proces proizvodnje ima dva pečenja kako bi se opeka proizvela na većoj temperaturi, a glazura sjedinila na manjoj. U svakom slučaju, oba načina proizvodnje daju krajnji proizvod dobrog kvaliteta. 

Dilatacije kod glazirane opeke

Kao i svaki drugi građevinski materijal, glazirana opeka se usljed promjene temperature i vlažnost širi i skuplja. Usljed tih pomjeranja generišu se naponi koji bi mogli dovesti do oštećenja ukoliko prevazilaze dozvoljene napone opeke. Kako bi se naponi sveli na dozvoljene granice neophodno je predvidjeti horizontalne i vertikalne dilatacije koje prekidaju kontinuitet površina i smanjuju kumulativna pomjeranja opeke. Pozicija i razmak između dilatacija zavisi od geometrije površine.


Dilatacije se obično stavljaju na krajevima, na mjestima gdje dolazi do promjene visine zida ili mjestima gdje dolazi do promjene poprečnog presjeka zida. Maksimalna dužina segmenata koje formiraju dilatacije bi trebala biti 6.1 m kod površina sa otvorima i 7.6 m kod površina bez otvora. 


Dilatacije bi trebale biti širine oko 1 cm i ispunjene fleksibilnim materijalom. Moraju biti obrađene sa elastičnim zaptivnim materijalom koji sprječava prodiranje vazduha i vode u unutrašnjost dilatacije. 

O čemu treba voditi računa prilikom korišćenja glazirane opeke

  • Trajnost glazirane opeke u velikoj mjeri zavisi od klimatskih uslova sredine i od načina upravljanja prekomjernom vlagom. Ukoliko se glazirana opeka koristi u veoma vlažnim područjima potrebno je napraviti drenažni sistem koji će omogućavati odvodnju zarobljene vode iz unutrašnjosti zida.
  • Površina glazirane opeke je nepropusna, međutim malterske sponice mogu vremenom oslabiti i omogućiti vodi da prodre u unutrašnjost. Zbog ovoga je, kod korišćenja glazirane opeka kao fasadnog zida, potrebno predvidjeti ventilisani prostor iza zida koji će omogućavati drenažu nakupljene vode.
  • Glazirana opeka je teža od klasične opeke, pa se u slučaju korišćenja ovo mora uzeti u obzir prilikom statičkog proračuna.

Prednosti glazirane opeke

  • Glazirana opeka je veoma prilagodljiv materijal, dostupan u raznim oblicima, bojama i završnim obradama.
  • Može se čistiti običnom vodom i sapunom što je čini veoma lakom za održavanje.
  • Kako se pravi od opeke sa keramičkom oblogom, vatrootporna je.
  • Keramička obloga poboljšava otpornost opeke pa je to čini još dugotrajnijom.


Nedostaci glazirane opeke

  • Proizvodnja glazirane opeke zahtijeva visoku temperaturu pri čemu se troši dosta energije.
  • Glaziranje značajno podiže cijenu opeke. 
Crta Pročitajte još

  Šta je vatrostalna opeka, kako se dobija i gdje se koristi

  Šta je klimatski aktivna opeka (ZELENA GRADNJA)

  Budućnost pripada glini (ODRŽIVA GRADNJA)

  Osnovne vrste opeke

  Najčešći tipovi slogova kod zidanih zidova od opeke29.06.2022. Gradnja


# glazirana opeka # keramika # zid

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!