Izgradnja stambenog kompleksa u neposrednoj blizini crkve Svete Ane, u kotroskom naselju Kavač

izvor:kotor.me/ANGELINI

U kotorskom naselju Kavač, u neposrednoj blizini crkve Svete Ane, planirana je izgradnja stambenog kompleksa sa četiri slobodnostojeća objekta, čije idejno rješenje je izradio arhitektonski biro ANGELINI. Ukupna površina sva četiri objekta iznosi 1 396.43 m². Izgradnja objekata je planirana u 4 faze.

izvor:kotor.me/ANGELINI

U tehničkoj dokumentaciji,kao sastavni dio Urbanističko tehničkih uslova istaknuto je mišljenje br.UP/I-05-216/2021-3 od 15.07.2021.god., izdatog od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara , područna jedinica Kotor, kojim nije potrebna izrada procjene uticaja planiranog razvoja na kulturnu baštinu (HIA), za izgradnju objekata na lokaciji planiranog objekta.

izvor:kotor.me/ANGELINI

Teren, na kojem će se planirani kompeks naći, je u padu pa je nivelacija objekata usklađena tako da prati taj pad terena. Objekti su različite spratnosti. Dva objekta su spratnosti P+2, treći objekat je spratnosti P+1, a četvrti Po+P+1. Na objektima su planirani zeleni krovovi kako bi se na adekvatan način integrisali u postojeće prirodno okruženje, kako arhitekte objašnjavaju u tehničkoj dokumentaciji.

izvor:kotor.me/ANGELINI

Materijalizacija fasade predviđena je kombinacijom tri materijala, kamenim pločama, demit termo fasadom i „FunderMAX“ pločama. Kamen na objektu je dekorativni prirodni kamen Travertin, pravilnog oblika u pravilnom slogu, u tonovima pješčano - sive boje. Upotrebom ovakvog tipa kamena, arhitekte nastoje stvoriti savremen arhitektonski izraz, karakterističan za urbani gradski prostor mediterana. Takođe, upotrebljavaju i lomljeni kamen na parteru.

izvor:kotor.me/ANGELINI

izvor:kotor.me/ANGELINI

izvor:kotor.me/ANGELINI

Crta Pročitajte još

  Stambeni i apartmanski objekat u Kotoru

  Izgradnja hotela kategorije 4 zvjezdice u Kotoru

  Luksuzni kompleks od tri vile u Kotoru31.10.2023. Gradnja


# Kotor # kulturno nasljeđe # stambeni kompleks

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!