Ponovna upotreba i recikliranje građevinskog materijala

Tema ponovne upotrebe i recikliranja građevinskih materijala dobija sve više pažnje u sve većem broju zemalja. Zemlje sa najnaprednijim ekonomijama već preduzimaju konkretne mjere koje bi trebale da ubrzaju proces transformisanja građevinske industrije kako bi imala manji uticaj na životnu sredinu. Ovo se uglavnom odnosi na kreiranje i imlementaciju strategija koje se odnose na smanjenje otpada, recikliranje, ponovnu upotrebu građevinskih materijala, optimizaciju resursa i dekonstrukciju. 

Foto: Dreamstime.com

Ispitivanje postojećih metoda upravnjanja otpadom i životnog ciklusa zgrade doprinosi boljem razumijevanju problema i dovodi do prepoznavanja prilika koje mogu stvoriti ponovna upotreba i recikliranje. Veoma je bitno napomenuti da je jedan od prvih i najvažnijih koraka ka održivom građevinarstvu smanjenje upotrebe prirodnih resursa jer su oni ograničeni. Nakon ovoga na red dolazi ponovna upotreba, a recikliranju se treba okrenuti kao trećoj opciji. 


Zašto je bitno ponovna upotreba i recikliranje građevinskih materijala?

Zbog veličine industrije građevinarstva i velike količine prirodnih resursa koji se upotrebljavaju, logično je okrenuti se ponovnoj upotrebi i recikliranju kojima se:

  • Smanjuje potreba za prirodnim resursima
  • Smanjuju troškovi vezani za ponovnu proizvodnju i transportovanje građevinskih materijala
  • Eliminiše otpad 

Foto: rmit.edu.au

Benefiti ponovne upotrebe i recikliranja

Benefiti za životnu sredinu - Ponovna upotreba građevinskih materijala ima pozitivniji uticaj na životnu sredinu nego recikliranje. Razlog je to što se kod ponovne upotrebe građevinskih materijala zahtijeva manje upotrebe resursa, manje energije i manje radne snage. Ukoliko ponovna upotreba nije moguća, recikliranje je sljedeća najbolja metoda upravljanja otpadom koja ima manji uticaj na životnu sredinu nego standarno odlaganje otpada na deponiju.


Benefiti za društvenu zajednicu - Ponovna upotreba građevinskih materijala stvara nove prilike da se pomogne članovima društva koji su u najnepovoljnijoj situaciju. Još jedna od pozitivnih uticaja na društvenu zajednicu je to što je ponovna upotreba i recikliranje otvaraju nove prilike poslovnog usavršavanja i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta.


Benefiti za ekonomiju – Ponovna upotreba i recikliranje stvaraju manje pritiska na ekonomiju države u poređenju sa proizvodnjom novih materijala.


 

Kategorizacija građevinskih materijala u odnosu na mogućnost ponovne upotrebe, recikliranja i biorazgradivost

  • Drvo (višekratno upotrebljivo / reciklabilno / biorazgradivo)
  • Opeka (višekratno upotrebljivo / reciklabilno)
  • Čelik, aluminijum, gvožđe (višekratno upotrebljivo / reciklabilno)
  • Beton (može biti udrobljen i recikliran)
  • Gipsane ploče (reciklabilno / u nekim slučajevima biorazgradivo)

Foto: adelaideruralsalvage.com.au

Građevinski materijali koji se sastoje od jedne supstance je lakše ponovo upotrijebiti i reciklirati nego li je to slučaj sa kompozitnim materijalima, tj.. onima koji se sastoje od više supstanci. Primjer kompozitnog materijala može na primejr biti univer, pločasti materijal koji se često koristi za izradu kuhinja i namještaja. Ovakve materijale je, zbog prirode njihovog sastava, teško reciklirati i ponovo upotrijebiti. 

Crta Pročitajte još

  Prednosti i mane puteva od reciklirane plastike

  Blokovi za zidanje u potpunosti napravljeni od reciklirane plastike

  Recikliranje plastike

  Upotreba recikliranih guma za izradu asfaltnih mješavina

  Put od reciklirane plastike za pametne gradove

  Zašto reciklirati beton (ODRŽIVA GRADNJA)

  Reciklirana vila04.12.2023. Gradnja


# ponovna upotreba # reciklaža # reciklirani materijal

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!