Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici

izvor:www.architecturalcompetitions.me

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine raspisalo je međunarodni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici.


Predmet konkursa bio je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju doma zdravlja na urbanističkoj parceli broj 17, površine 8.643,00 m², u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 23/12) u Glavnom gradu Podgorica.


Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici:

Raspisivač konkursa:

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV Crnogorske brigade br. 19

81000 Podgorica

www.gov.me/mepg

Broj pristiglih radova:

Na međunarodnom Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici pristigao je 71 rad u predviđenom roku.

Članovi konkursnog žirija:

1.   Vladan Stevović, M.Arch., glavni državni arhitekta u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore – predsjednik Žirija;

2.   arh. Vladimir Lojanica, dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovni profesor - stručni član;

3.   Andrijana Jokić, potpresjednica Skupštine Strukovne komore arhitekata IKCG – stručna članica;

4.   Vasa J. Perović, MA BiA, arhitekta/osnivač “bevk perović arhitekti” – stručni član;

5.   Marko Stjepčević, dip.inž.arh., ko-osnivač “OOUR studio” – stručni član;

6.   Novica Mitrović, dipl.inž.arh., predsjednik Strukovne komore arhitekata IKCG“, – stručni član;

7.   Prim. dr Danilo Jokić, direktor Doma zdravlja Glavnog grada – stručni član;

Dobitnici nagrada:

1.Prva nagrada: Šifra rada 30103 - 30.000,00€

BIRO 81000 Podgorica

Autori: Ivan Jovićević, Dušan Đurović

Saradnici: Mina Gutović, Teodora Bjelić, Dušan Vlahović

Država: Crna Gora

2.Druga nagrada: Šifra rada 17387 - 20.000,00€

TAKTIKA Beograd

Autori: Stefan Đorđević, Dalia Dukanac

Saradnici: Kristina Žilić, Maja Savić, Tatjana Argakijev

Država: Srbija

3.Treća nagrada: Šifra rada 11811- 10.000,00€

Autori: Marija Dimitrievska Cilakova, Viktorija Bogdanova, Danica Spasevska

Maja Dimitrievska, Nevenka Georgievska

Država: Republika Sjeverna Makedonija 

Posebna pohvala: Šifra rada – 49173

Autor: Burak Pelenk

Saradnici: Eda Yazkurt Pelenk, Hümeyra Kanitoğlu, İlayda Karaca, Büşra Gül Gürsoy

Država: Turska

izvor:www.architecturalcompetitions.me

Crta Pročitajte još

  Rezultati nacionalnog konkursa za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje Trga durmitorskih ratnika u Žabljaku

  Rezultati studentskog Konkursa za izradu idejnog rješenja urbanog mobilijara u Podgorici

  Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore20.12.2023. Gradnja


# bolnica # Glavni grad Podgorica # idejno rješenje # konkurs # međunarodni konkurs

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!