Odobreno idejno rješenje stambene zgrade u Budvi

Izvor: budva.me/ ANGELINI

Glavni gradski arhitekta opštine Budva, dao je saglasnost na idejno rješenje stambene zgrade, iza kojeg stoji arhitektonski biro ANGELINI. Planirana spratnost objekta je Su+P+2 a njegova ukupna površina iznosi 660m2.

Izvor: budva.me/ ANGELINI

Teren, na kojem je planirana izgradnja novoprojektovane zgrade, je u nagibu od pristupne saobraćajnice. Teren je strmog tipa, a visinke kote su od 38,25 do 51,68mnm. Prosječan nagib terena je 42%. Prilaz je obezbijeđen sa postojeće saobraćajnice. Visina saobraćajnice je data po DUP-u i iznosi 53,95m. Sastoji se od dvije saobraćajne trake sa po dva trotoara sa strana. Na prilaznom dijelu je planirano 11 parking mjesta uključujući parking mjesto za invalidna lica, kao i pješački prilaz objektu.

Izvor: budva.me/ ANGELINI

Na prizemlju kao i na prvom spratu, planirane su po 3 stambene jedinice, dok je na drugom spratu predviđen jedan stan.

Izvor: budva.me/ ANGELINI

Fasadni zidovi objekta su planirani od giter bloka, sa unutrašnje strane malterisanim cementnim malterom, a sa spoljašnje strane termoizolaovani demit fasadom sa završnom obradom u bež i bijeloj boji. Na pojedinim, nižim zonama, fasada je obložena kamenom- bunjom kao što je slučaj i sa svim potpornim zidovima.

Izvor: budva.me/ ANGELINI

Crta Pročitajte još

  Izgradnja nove stambene zgrade u budvanskom naselju Dubrovica

  Trospratna stambena zgrada u budvanskom naselju Dubrovica14.03.2024. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!