Pored Ljubovića sinagoga boje pustinjskog pijeska

izvor: podgorica.me / ENFORMA

Uz brdo Ljubović u Podgorici, planirana je izgradnja Jevrejskog kulturnog centra sa sinagogom, projektovanim od strane arhitektonskog studija ENFORMA. Planirana spratnost objekta je P+2 a njegova ukupna površina iznosi 601m². Parcela, na kojoj će se sinagoga naći, pozicionirana je uz saobraćajnice, na raskršću ulice Radosava Burića i lokalnog puta Ljubović. Sa parcele, nepravilnog oblika, pruža se pogled na park šumu Ljubović.

izvor: podgorica.me / ENFORMA

Objekat Jevrejskog kulturnog centra sadrži više funkcionalnih cjelina. U prizemlju je planirana sinagoga Aškenazi, sa 86 sjedećih mjesta, kao i recepcija kulturnog centra. Na prvom spratu je predviđena sala namijenjena proslavama i okupljanjima, sa pripadajućim kuhinjama i toaletima. Drugi sprat je predviđen za smještaj administrativne zone koja podrazumijeva konferencijsku salu, kancelariju za predsjednika Jevrejske zajednice kao i kancelariju predviđenu za rabina, i još dvije kancelarije i biblioteku.

izvor: podgorica.me / ENFORMA

Kako arhitekte objašnjavaju, polazna tačka iz koje se idejni koncept dalje razgranao, u različite simbole i elemente jevrejske zajednice, jeste jevrejski simbol Menore-sedmokrakog svjećnjaka. Polazna tačka idejnog koncepta jasno i nimalo suptilno se učitava na samoj formi građevine. Dalje, koncept postavljen na temeljima svjećnjaka, razvija se umnožavanjem različitih simbola među kojima se ističe Davidova zvijezda, utkana kroz građevinu čak na nekoliko mjesta, koja svoj najjači intezitet ponavaljanja doživljava na sjeverozapadnoj fasadi. Takođe, još jedan vrlo upadljiv segment forme objekta jeste dezintegracija fasade u 12 armirano-betonskih platana koji predstavljaju 12 izraelskih plemena, koji su prema Svetom pismu, osnovali izraelski narod.

izvor: podgorica.me / ENFORMA

Kako je istaknuto u tehničkoj dokumentaciji idejnog rješenja, osnovna ideja objekta zasnovana je na težnji arhitekata ka kreiranju svedene, 'minimalističke arhitekture' čistih poteza, sa elementima i simbolima jevrejske kulture, koja je metaforički utkana u arhitekturu same građevine.

Fasada je predviđena od "fasadne žbuke sa pustinjskim pijeskom, tako da fasada prima boju pustinjskog pijeska", navedeno je u tehničkoj dokumentaciji. Na jugozapadnoj fasadi je predviđen beton, sa vratima od perforirannog metala sive boje, na kojima se ponavlja motiv Davidove zvijezde. Primjećuje se da ovaj segment na vratima, sa umnoženim motivima Davidove zvijezde, biva uvećan i multipliciran preko sjeverozapadne fasade, prekrivajući je u cjelosti.

Crta Pročitajte još

  Nova džamija u Podgorici

  Vjerska privatna srednja škola sa crkvom u Podgorici

  Crkveni dom Mitropolije crnogorsko-primorske02.04.2024. Gradnja


# malter # malterisanje # perforirane metalne fasade # Podgorica # sinagoga

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!