Tepih od plastičnih boca (ODRŽIVA GRADNJA)

Foto: Ellen O'Connor


Postupak reciklaže se odnosi na ponovnu upotrebu proizvoda u njihovoj originalnoj strukturi. Najpopularniji postupak predstavlja primarna reciklaža zbog svoje jednostavnosti i male količine troškova. Filozofija recikliranja se svodi na smanjenje otpada. Reciklaža plastike se svodi na proces u kom se formira plastični otpad siječenjem, drobljenjem ili ispiranjem u granule, pahuljice ili pelete odgovarajućeg kvaliteta, a zatim kao rastopljen materijal se koristi da bi se novi proizvod napravio ekstruzijom. Takođe, ponovo obrađeni materijal se može miješati sa djevičanskim materijalom da bi se dobili vrhunski rezultati. Nakon što je plastika sortirana, očišćena, osušena i zatim direktno prerađena u krajnje proizvode, količina otpadne plastike se dramatično smanjuje. 


Ovaj proces, recikliranje plastičnih boca, je našao primjenu u proizvodnji tepiha i u rješavanju akustičnih problema u kancelarijama.

Foto: Antoine Giret

Produktivnost i unutrašnji kvalitet u radnim prostorijama otvorenog plana često pati zbog nerješenih akustičnih problema. Jedan od glavnih izvora buke potiče od aktivnosti povezanih sa podom: na primjer, buka usljed koračanja, točkovi na stolicama i namještaju itd. Dobro dizajniran podni materijal značajno pomažu u smanjenju nivoa buke. Tako, danas, inovativne kompanije razmišljaju u dva pravca: kako zadovoljite sve strožije zahtjeve tržišta i kako rješavati globalne zahtjeve za održivim principom proizvodnje. Rezultati takvih napora su tepih-ploče od plastike koja ima bolji učinak od tvrdih ploča za više od 150% - 175% po efikasnosti apsorpcije zvuka. Neke firme su ih već napravile, razvile i testirale njihove zvučne performanse u skladu sa ENISO354: 2003.  Dobijeni proizvod je idealan za apsorbovanje okolne buke i udarne buke. Ugradnja upijajućih materijala smanjuje refleksiju i smanjuje nivo buke. U kombinaciji sa dobrim dizajnom zvučne izolacije dodatno smanjenje vrijeme odzvanja zvuka. 

Za novi poslovni prostor australijskog trgovca čajem T2 kompanija je odabrala ovakve tepih-ploče u nastojanju da smanji svoj uticaj na životnu sredinu. Ovaj tepih je napravljen od recikliranih plastičnih boca. Tepih-ploče postavljene  su u novom sjedištu kompanije T2 preusmjerivši 43 500 plastičnih boca sa deponije i iz okeana. Ovaj proizvod je osvojio nagradu za održivost u 2019. godini za uklanjanje otpada. Jedan od glavnih ciljeva T2 kompanije premještanjem kancelarije je bio fokus na održivost u svim aspektima izgradnje. Traženje održivih materijala razmatrano je pri svakoj dizajnerskoj odluci. Plastični tepih je dostupan u više dizajna. Mekani su pod nogama, termički su efikasni i imaju visoke akustične performanse što značajno smanjuje buku.

Foto: Ellen O'Connor

Crta Pročitajte još

  Video: Kameni tepih - novo rješenje za Vaše podove

  Gumeni podovi u različitim enterijerima06.03.2020. Gradnja


# nagrada # okolna buka # plastična boca # plastični tepih # plastika # sintetički tepih # udarna buka # zvučna izolacija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!