Temeljenje objekata na armirano-betonskoj ploči

Temeljna ploča je vrsta plitkog temeljenja kod kojeg se opterećenje sa stubova i zidova prenosi na tlo preko armirano-betonske ploče. Uglavnom se temeljna ploča prostire na čitavoj površini osnove objekta mada u nekim slučajevima može biti temelj samo ispod dijela objekta. Najveća prednost temeljenja na ploči je to što se opterećenje sa konstrukcije prenosi na tlo preko veće dodirne površine što smanjuje napone u tlu. 

Kada se temeljna ploča bira kao način temeljenja?

Izbor temelja zavisi od mnogih faktora i njihovog međusobnog odnosa. Na izbor temelja utiče najviše utiče opterećenje i vrsta tla. U sljedećim slučajevima temeljna ploča predstavlja najbolje rješenje za temeljenje objekta:


  • Kada je nosivost tla mala i kada je potrebno povećati kontaktnu površinu temelja i tla da bi se smanjili naponi
  • Kada su stubovi objekta nalaze na malom rastojanju. U ovom slučaju nije ekonomično raditi posebne temelje za stubove već se pribjegava temeljnoj ploči.
  • Temeljna ploča je čest izbor kada je nivo podzemnih voda visok. U ovim slučajevima može doći do neravnomjernog slijeganja ili bubrenja tla. Temeljna ploča služi da minimizuje nerevnomjerna slijeganja tla
  • Ukoliko se izabere drugi tip temelja i proračun pokaže da taj temelj zauzima više od 60% površine osnove onda se najčešće pređe na temeljnu ploču. 


Vrste temeljne ploče

  • Ravna temeljna ploča
  • Temeljna ploča sa zadebljanjima ispod stubova
  • Temeljna ploča sa gredama
  • Ćelijasta temeljna ploča


Ravna temeljna ploča

Ravna temeljna ploča predstavlja klasičnu kontinualnu armirano-betonsku ploču preko koje su stubovi i zidovi oslanjaju na tlo. 

Temeljna ploča sa zadebljanjima ispod stubova

Kada je opterećenje koje stubovi prenose na ploču veliko ravnoj temeljnoj ploči se dodaju zadebljanja ispod stubova. Na ovaj način se na tim kritičnim mjestima povećava statička visina ploče i obezbjeđuje otpor silama koje djeluju na nju. 

Temeljna ploča sa gredama

Kada je opterećenje i razmak između stubova takav da se u ploči javljaju veliki momenti savijanja ploči se dodaju temeljne grede koje povezuju stubove i ojačavaju ploču. Princip je isti kao kod ploče sa zadebljanjima ispod stubova s tim što pruža više benefita. 

Ćelijasta temeljna ploča

Ćelijaste temeljne ploče se sastoje od dvije temeljne ploče koje se nalaze jedna ispod druge i povezane su dubokim gredama. Ova vrsta temelja se koristi kada je tlo glinovito i sklono pomjeranjima. Zbog toga se formira temeljna konstrukcija koje ima veliku krutost, pruža veliki stepen stabilnosti i sposobna je istrpjeti određena pomjeranja tla. 

Crta Pročitajte još

  Faktori koji utiču na izbor temelja

  Defekti na objektu koji ukazuju na probleme sa temeljima

  Prednosti i mane 3 tipa temelja kod kuća

  Duboko temeljenje

  Hiperbolički paraboloidni temelji

  Osnovna podjela temeljnih konstrukcija26.07.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!