Budući izgled hotela Mimoza u Tivtu

Kompanija Empresa Mimoza dobila je saglasnost na izmijenjeno idejno rješenje arhitektonskog projekta rekonstrukcije Kondo Hotela Mimoza sa pet zvjezdica, koji se već gradi na samoj obali mora u Tivtu.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM studio

Objekat hotela Mimoza je smješten u užem gradskom jezgru Tivta na urbanističkim parcelama 117 i 118, na uglu ulica 21. novembra i Moše Pijade. Na lokaciji su se nalazila tri objekta - hotel, poslovna zgrada i pomoćni objekat koji su srušeni prije početka gradnje na zahtjev investitora.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM studio

Novim planom je predviđena rekonstrukcija objekta hotela u vidu nadgradnje dodatnih 1 600,00 m2. Data dogradnja i nadogradnja svojim gabaritom, volumenom i materijalizacijom moraju biti u skladu sa arhitekturom postojećeg objekta i ambijenta. Za nove objekte predviđeno je zadržavanje postojeće namjene.


Ukupna površina urbanističkih parcela je 4.617 m2, a bruto površina već izgrađenih objekta je 6.369 m2.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM studio

Opis


Glavni ulaz u objekat nalazi se sa istočne strane objekta, u unutrašnjem dvorištu. Holski prilaz je organizovan preko Ulice Moše Pijade, kroz natkriveni prolaz. Ispred ulaznog dijela u objekat formiraće se parking sa pet parking mjesta, a iza ulaznog dijela objekta biće smještena kružna rampa za spuštanje u garažu. Na šetalištu uz poslovne prostore i restoran biće formiran natkriveni prolaz kako bi se pružio komfor korisnicima u kišnim danima.


Zahtjev investitora bio je da se isprojektuju dvije podrumske etaže, kako bi se osim smještanja servisnog dijela kuhinje, vešeraja, raznih tehničkih prostorija i ostava, dobio i što veći broj parking mjesta - kako za korisnike hotela, tako i posjetioce centra grada gdje je aktuelan problem nedostatka parking prostora, kako se navodi u idejnom rješenju.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM studio

U podzemnim etažama se pored garaže nalaze i tehničke prostorije i servisni dio kuhinje (skladištenje hrane, selekcija i polupriprema), kao i hemijska čistionica sa vešerajem, koju osim gostiju hotela mogu koristiti i građani Tivta. Restoran hotela, zajedno sa kuhinjom (show kitchen - finalna priprema) i prostorom za pranje posuđa, je organizovan na prizemlju i ima veliku terasu orijentisanu ka moru.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM studio

Smještajne jedinice se nalaze na prvom i drugom spratu i potkrovlju i orijentisane su ka moru. Na nivou drugog sprata (iznad dijela gdje je spratnost objekta P+1) biće organizovan otvoreni bazen sa terasom sa kafe-barom. Bazen će biti prelivni, sa pogledom na more.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM studio

Na podzemnim etažama 1 i 2 nalaziće se garaža. Čitav hotelski kompleks će imati ukupno 112 parking mjesta.


Na 1 etaži će se pored garaže nalaziti i tehničke prostorije i ostave. Na 2 etaži pored garaže nalaziće se i servisni dio kuhinje, vešeraj, prostori za osoblje hotela, tehničke prostorije i ostave. Na 3 etaži će biti smještene ostave za potrebe hotela.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM studio

U prizemlju je predviđen ulazni hol sa recepcijom, kancelarijama za menedžment hotela, toaletima - muškim, ženskim i za osobe sa invaliditetom. Preko ulaznog hola pristupa se koridoru koji povezuje 2 jezgra sa komunikacijama u objektu. Zapadno jezgro se sastoji od stepeništa i jednog lifta, dok se istočno jezgro sastoji od glavnog stepeništa i tri lifta od kojih su dva za goste, a jedan teretni, koji se koristi i za room servis.


U produžetku hola je predviđen hotelski restoran površine 185 m2 za 100 mjesta, što zadovoljava standarde za 5*. Uz restoran se nalazi kuhinja za finalnu pripremu koja je preko tri lifta za hranu povezana sa servisnim dijelom kuhinje u podrumu. U nastavku kuhinje za finalnu pripremu je prostor za pranje posuđa. Restoran je preko velikih otvora na južnoj strani povezan sa prostranom otvorenom terasom prema moru.


Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM studio

Na spratovima je organizovano 60 smještajnih jedinica sa 124 ležaja. Na prvom spratu se nalazi 25 smještajnih jedinica (16 standardnih soba, jedan studio apartman, sedam jednosobnih apartmana i jedan dvosobni apartman) sa 52 ležaja. Na drugom spratu se nalazi 19 smještajnih jedinica (13 standardnih soba, jedan studio apartman, četiri jednosobna apartmana i jedan dvosobni apartman) sa 40 ležaja. Na drugom spratu je i terasa sa prelivnim bazenom površine 137,4m2, a u sklopu terase su organizovani kafe-bar sa šankom i tuševi. Na potkrovlju se nalazi 16 smještajnih jedinica (osam standardnih soba, pet studio apartmana i tri jednosobna apartmana) sa 32 ležaja.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM studio

Krov objekta je dijelom kosi, dijelom ravni. Iznad ulaznog dijela (na sjevernom dijelu objekta), spratnosti P, projektovan je neprohodan ravan krov, posut šljunkom, sa žardinjerom sa zelenilom po obodu. Krov dijela objekta spratnosti P+1 (bivši JAT) ima prohodan ravni krov na kome se nalazi terasa sa bazenom kojoj se pristupa sa nivoa drugog sprata. Ostatak objekta, spratnosti P+2+Pk, ima kosi krov, sa centralnim dijelom koji je projektovan kao ravni krov/niša za smještanje termotehničkih instalacija i fotovoltaic panela.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM studio

Što se tiče postojećeg zelenila na lokaciji, radi se o zelenim površinama koje poslednjih godina nijesu adekvatno održavane i na taj način su izgubile jedan dio svog estetskog i funkcionalnog značaja. Prilikom projektovanja nastojalo se da se sačuvaju stabla visokog i ograničenog kvaliteta, koje je uz mjere njege moguće očuvati. To su prije svega dva visoka stabla bora jugoistočnom dijelu lokacije, koja su viskog kvaliteta, kao i dva stabla eukaliptusa i jedno stablo hrasta na jugozapadu lokacije koja su ograničenog kvaliteta.


Planirano pejzažno uređenje proizilazi iz kompozicije postojećeg zelenila koje se zadržava na lokaciji. Dodatno zelenilo ne bi trebalo da smanji vizure i vizuelno zatvori zelene površine, tako da su birane vrste manjih dimenzija sa izrazitim dekorativnim svojstvima.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM studio

U bašti hotela je predviđena kombinacija travnatih površina na kojima se u perternim kompozicijama predviđa sadnja perena i nižih žbunastih formi. Kao dopuna zelenog fonda predviđena je sadnja lišćarskih vrsta masline, mangolije, kamfora, divlje pomorandže i četinara bora pinjola i čempresa. U parternom rješenju dominiraju kuglasto orezane forme lovora, ligustruma, mirte i šimšira, kombinovane sa cvjetnicama: lavandom, amarilijom, strelicijom i liriopom. Na trgu su zasađena stabla maslina u planterima, koji su pravilno raspoređeni u rasteru 3x6, definišući tako prostor terase restorana.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM studio

Crta Pročitajte još

  Rekonstrukcija hotela Porat u Rafailovićima

  Rekonstrukcija hotela Teuta u Risnu

  Hotelski kompleks visoke kategorije u Kotoru

  Turističko naselje Glavatičići u Kotoru30.07.2021. Gradnja


# hotel # lokalni projekti # turizam

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!