Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

REHABILITACIJA 5 PREDNAPREGNUTIH BETONSKIH MOSTOVA NA PRUZI VRBNICA - BAR

Investitor

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA

Projekat izradio

CESTRA d.o.o.

Izvođač radova

GP PLANUM a.d.

Stručni nadzor

IRD ENGINEERING s.r.l.

BRGP

--

Spratnost

Parcela

--

Grad

Kolašin

Početak radova

--

Završetak radova

--

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!