Objekat stanovanja male gustine na Zabjelu

izvor: podgorica.me/ING INVESTSlužbi glavnog gradskog arhitekte Podgorice predat je zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje objekta stanovanja male gustine, koje je izradio arhitektonski biro ING INVEST. Predmetna lokacije se nalazi u naselju Zabjelo i pripada zahvatu DUP-a Stambena zajednica VII Stara Varoš. Spratnost objekta je Po+P+2 a njegova ukupna površina iznosi 398m².
izvor: podgorica.me/ING INVEST


U zgradi nije planiran lift a u ulaznom dijelu je smješteno centralno jezgro sa stepeništem koje dobija prirodnu svjetlost. U prizemlju je organizovan dvosoban stan, prilagođen osobama sa invaliditetom. Na preostalim etažama predviđena su po dva jednosobna stana.

izvor: podgorica.me/ING INVEST


Na zgradi pravilne, kubične forme, ističu se trakasti elementi koji svojim vertikalnim pružanjem stvaraju iluziju veće visine objekta. Uvučeno prizemlje, dodatno naglašava visinu objekta a njegova sjeverna strana istaknuta je žardinjerama obloženim prirodnim kamenom. Otvori u zoni sjeverne strane nadzemnih etaža, prekriveni su aluminijumskim vertikalnim elementima koji štite od insolacije ali i korisnicima garantuju privatnost. U vizelnom kontekstu , dolazi do jasne diferencijacije fasade koje je orjentisana ka ulici, u odnosu na ostale strane objekta, zbog takvih poteza u oblikovanju koji joj pripisuju izgled javnog karaktera.
izvor: podgorica.me/ING INVEST


Finalna obrada fasadnih zidova predviđena je u malteru ili u vidu plementitih fasadnih maltera u tri tona boja-zemljanim,bijelim i tamno sivim.izvor: podgorica.me/ING INVEST

Crta Pročitajte još

  Da li će Glavna gradska arhitektica Podgorice dati saglasnost na idejno rješenje stambeno-poslovnog objekta na Zabjelu

  Nove zgrade na Zabjelu

  Stambeno-poslovna zgrada sa solarnim panelima u Podgorici

  Stambeno-poslovna zgrada sa žardinjerama u blizini BIG fashion-a u Podgorici03.10.2023. Gradnja


# jednosoban stan # Podgorica # stambena zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!