Nova stambeno-poslovna zgrada u podgoričkom naselju Zagorič

izvor: podgorica.me/A-TIM studio

Službi glavnog gradskog arhitekte Podgorice predat je zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje stambeno-poslovne zgrade čija izgradnja je predviđena u naselju Zagorič. Zgrada je spratnosti Po+P+2+Pk dok njena ukupna površina iznosi 1 325 m² . Idejno rješenje je izradio arhitektonski studio A-Tim.

izvor: podgorica.me/A-TIM studio

Na predmetnoj lokaciji postoje dva objekta čije uklanjanje je planirano prije početka gradnje novoprojektovane zgrade. Sa sjeveroistočne i sjeverozapadne strane parcela je ograničena saobraćajnicama. Sa jugoistočne strane, na kojoj se trenutno nalazi pristupni put susjednom objektu, DUP-om je planirana saobraćajnica kojom će se obezbijediti kolski i pješački pristup zgradi.

izvor: podgorica.me/A-TIM studio

U zgradi je planirano ukupno 13 stanova, 11 jednosobnih i 2 dvosobna stana koji su organizovani na prvom i drugom spratu . Površina jednosobnog stana varira od 37m² do 47m² dok dvosoban stan zauzima površinu od 66m². Prizemlje je namijenjeno smještaju poslovnih prostora.

izvor: podgorica.me/A-TIM studio

Zgrada se odlikuje volumenima pravilne, kubične forme, koji svojim razlikama u pozicioniranju, materijalizaciji i dimenzijama unose dinamiku u arhitektonskom oblikovanju objekta. Volumeni se gradacijski smiču, počevši od prizemlja. Na zgradi a posebno na nivou prizemlja, naglašena je horizontala. Pored naglašene horizontalnosti, prizemlje je dodatno istaknuto materijalizacijom u kamenu kao i visokim nivoom transparentnosti. Na najvisočijem kubusu dominantna je fasadna opeka ponegdje prekinuta vertikalama od grebanog kamena.

izvor: podgorica.me/A-TIM studio

izvor: podgorica.me/A-TIM studio

izvor: podgorica.me/A-TIM studio

Crta Pročitajte još

  Nova zgrada u neposrednoj blizini Ziya hotela u Podgorici

  Parking sa solarnom nadstrešnicom u okviru Imanja Knjaz

  Stambeno-poslovna zgrada sa žardinjerama u blizini BIG fashion-a u Podgorici

  Rekonstrukcija i nadogradnja objekta u Donjoj Gorici u Podgorici

  Objekat mješovite namjene u blizini Gimnazije „Slobodan Škerović“19.10.2023. Gradnja


# fasadna opeka # Glavni grad Podgorica # kamen # Podgorica # poslovni prostori # stambeno-poslovna zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!